Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2018:

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
2. Białoń Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
3. Bolzhelarskyi Yaroslav,  Ph. D. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan, Ukraine
4. Cheul Kyu Lee Korea Railroad Research Institute
5. Chrostowski Piotr, dr inż. Politechnika Gdańska
6. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
7. Cichy Rafał, dr inż. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
8. Czarnecka-Komorowska Dorota, dr hab. inż. Politechnika Poznańska
9. Dyr Tadeusz, dr hab. inż., prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
10. Franeková Maria, Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
11. Haponiuk Józef, prof dr. hab.inż. Politechnika Gdańska
12. Ižvolt Libor prof. Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
13. Janota Aleš, Prof. Ph.D. Eng. Instytut Kolejnictwa
14. Karwowski Krzysztof, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Gdańska
15. Kędra Zbigniew, dr inż. Politechnika Gdańska
16. Konowrocki Robert, dr inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
17. Kowalczyk Dariusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
18. Kukulski Jacek, dr inż. Politechnika Warszawska
 19. Kuznetsov Valeryi,  Ph. D. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan, Ukraine
20. Krużyński Marek, dr hab. inż. Politechnika Wrocławska
21. Labuda Wojciech, dr inż. Akademia Morska w Gdyni
22. Lesiak Piotr, dr hab. inż., prof. WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
23. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
24. Malavasi Gabriele, prof. University of Rome “La Sapienza”
25. Mikulski Jerzy, dr hab. inż., prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
26. Nickel Thomas, Dipl. Eng. SPL Powerlines Germany
27. Oleksiewicz Wojciech, dr inż. Politechnika Warszawska
28. Onat Altan, Ph.D. Eskisehir Technical University, Turkey
29. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
30. Radek Norbert, dr hab. inż., prof. nzw. Politechnika Świętokrzyska
31. Roguski Wojciech, dr inż.  
32. Rudowski Michał, dr inż. Politechnika Warszawska
33. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Warszawska
34. Soczówka Andrzej, dr Uniwersytet Śląski w Katowicach
35. Śleszyński Przemysław, dr hab., prof. nzw. IGiPZ Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
36. Towpik Kazimierz, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
37. Tucholski Zbigniew, dr hab. Instytut Historii Nauki PAN
38. Wesołowski Jacek, dr hab. inż. arch. Politechnika Łódzka
39. Wołek Marcin, dr Uniwersytet Gdański
40. Zygmunt Tomasz, dr inż. ArcelorMittal Poland S.A.
41. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa

 

List of reviewers in 2019

List of reviewers in 2017

List of reviewers in 2016

List of reviewers in 2015

List of reviewers in 2014

List of reviewers in 2013

List of reviewers in 2012

List of reviewers in 2011