Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2016: 

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
 2. Białoń Andrzej, dr inż  Instytut Kolejnictwa
3. Bogdaniuk Bożysław, prof. dr hab. inż. Politechnika Gdańska
4. Bolek Michal, PhD. Eng. AŽD Praha s.r.o.
 5. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
6. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż.   Politechnika Warszawska
7. Cichocki Zbigniew, dr inż. Instytut Kolejnictwa
8. Dudáček Aleš,  PhD. Eng. VŠB Technical University of Ostrava
9. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
10. Gisterek Igor, dr inż.  Politechnika Wrocławska
11. Groll Witold, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
12. Grulkowski Sławomir, dr inż.  Politechnika Gdańska
 13. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina  Słowacja
 14. Kaniewski Marek, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
 15. Kędra Zbigniew, dr inż.  Politechnika Gdańska
16. Kruk Robert. mgr inż. Instytut kolejnictwa
 17. Kuznetsov Valeryi,  PhD. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
 18. Lesiak Piotr, dr hab. inż. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
19. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
20. Melnik Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
21. Pawlik Marek, dr inż. Instytut Kolejnictwa
22. Pietraszek Jacek, dr hab. inż. Politechnika Krakowska
23. Poliński Janusz, dr inż.  Instytytut Kolejnictwa
24. Porowski Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
25. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
26. Radek Norbert, dr hab. inż. Politechnika Świętokrzyska
27. Rakoczy Anna, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
28. Rakoczy Przemysław, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
29. Rakowska Joanna, mł. bryg. dr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
30. Rosiński Adam, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
31. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż. Politechnika Warszawska
32. Skrzyński Eugeniusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
33. Stec Anna A.,PhD, MRSC, CChem, CSci University of Central Lancashire
34. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
35. Ulewicz Robert, dr hab.inż. Politechnika Częstochowska
36. Urbańczyk Paweł, dr inż. Instytut Kolejnictwa
37. Zabłocki Wiesław, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
38. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
     

List of Reviewers in 2019

List of Reviewers in 2018

List of Reviewers in 2017

List of Reviewers in 2015

List of Reviewers in 2014

List of Reviewers in 2013 

List of Reviewers in 2012

List of Reviewers in 2011