Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2015: 

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
 2. Białoń Andrzej, dr inż  Instytut Kolejnictwa
 3. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
4. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż.   Politechnika Warszawska
5. Dusza Jerzy GE Industrial Solutions
6. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
7. Gogola Marian, doc.Ing.  University of Žilina, Slovac Republic
8. Groll Witold, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
9. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic  
10. Kaniewski Marek, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
11. Kuczyńska Helena, mgr inż. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
12. Kuznetsov Valeryi,  PhD. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
13. Matijošius Jonas, PhD. VGTU, Lithuania
14. Nowicka-Nowak Marzena, dr Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
15. Oczykowski Andrzej, dr inż.  
16. Pietraszek Jacek, dr hab. inż. Politechnika Krakowska
17. Poliński Janusz, dr inż.  Instytytut Kolejnictwa
18. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
19. Radek Norbert, dr hab. inż. Politechnika Świętokrzyska
20. Rosiński Adam, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
21. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż. Politechnika Warszawska
22. Szafrański Zbigniew, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
23. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
24. Ulewicz Robert, dr hab.inż. Politechnika Częstochowska
25. Urbańczyk Paweł, dr inż. Instytut Kolejnictwa
26. Węsierski Tomasz, kpt. dr Szkoła Główna Służby Pożarniczej
27. Wójcik Franciszek, dr hab. inż. Politechnika Łódzka
28. Żółtowski Andrzej, dr inż. Instytut Transportu Samochodowego
29. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
     

List of Reviewers in 2019

List of Reviewers in 2018

List of Reviewers in 2017

List of Reviewers in 2016

List of Reviewers in 2014

List of Reviewers in 2013

List of Reviewers in 2012

List of Reviewers in 2011