Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2012: 

1. Dabrowa-Bajon Mirosława, prof. dr hab. inż 
2. Krużyński Marek, prof. dr hab. inż
3. Suchorzewski Wojciech, prof. dr hab. inż
4. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż.
5. Wojewódzka-Król Krystyna prof. dr hab. inż.
6. Karwowski Krzysztof, dr hab. inż.
7. Zamkowska Stanisława, dr hab.
8. Gago Stanisław,  dr inż.
9. Gołaszeswki Andrzej, dr inż.
10. Kukulski Jacek, dr inż.
11. Skrzyński Eugeniusz, dr inż.
12. Szymaniak Zbigniew, dr inż.
13. Tułecki Adam, dr inż.
14. Wielądek Adam, dr
15. Czarnecki Marek, mgr inż.
16. Kaniewski Marek, mgr inż.
17. Kuczyńska Helena, mgr inż.
18. Oleksiak Elżbieta, mgr
19. Skolasiński Piotr, mgr
   

List of Reviewers in 2019

List of Reviewers in 2018

List of Reviewers in 2017

List of Reviewers in 2016

List of Reviewers in 2015

List of Reviewers in 2014

List of Reviewers in 2013

List of Reviewers in 2011