Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2011: 

1. Jacyna Marianna, prof. dr hab. inż 
2. Koc Władysław, prof. dr hab. inż
3. Bałuch Maria, dr hab. inż
4. Lewiński Andrzej,  dr hab. inż.
5. Mikulski Jerzy, dr hab. inż.
6. Siergiejczyk Mirosław, dr hab. inż.
7. Szeląg Adam, dr hab. inż.
8. Zabłocki Wiesław,  dr hab. inż.
9. Gołaszeswki Andrzej, dr inż.
10. Moczarski Jarosław, dr inż.
11. Oczykowski Andrzej, dr inż.
12. Poliński Janusz, dr inż.
13. Rojek Artur, dr inż.
14. Sanecki Henryk, dr inż.
15. Skrzyński Eugeniusz, dr inż.
16. Żurkowski Andrzej, dr inż.
17. Czarnecki Marek, mgr inż.
18. Groll Witold, mgr inż.
19. Małozięć Daniel, mgr inż.
20. Raczyński Jan, mgr inż.
   

List of Reviewers in 2019

List of Reviewers in 2018

List of Reviewers in 2017

List of Reviewers in 2016

List of Reviewers in 2015

List of Reviewers in 2014

List of Reviewers in 2013

List of Reviewers in 2012