Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Problemy Kolejnictwa is registered in bibliographic databases:

List of Reviewers

List of Reviewers in 2017:

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
2. Bentzen Billie Louise, Ph. D. Accesible Design for The Blind, USA
3. Białoń Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
4. Bureika Gintautas,  Ph. D. VGTU, Lituania
5. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
6. Franeková Maria, Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
7. Gisterek Igor, dr inż. Politechnika Wrocławska
8. Grulkowski Sławomir, dr inż. Politechnika Gdańska
9. Ižvolt Libor prof. Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
10. Kaniewski Marek, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
11. Karwowski Krzysztof, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Gdańska
12. Kowalczyk Dariusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
 13. Kukulski Jacek, dr inż. Politechnika Warszawska
 14. Kuznetsov Valeryi,  Ph. D. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
 15. Lesiak Piotr, dr hab. inż., prof. WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
16. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
 17. Poliński Janusz, dr inż. Instytytut Kolejnictwa
 18. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
19. Raczyński Jan, mgr inż. Instytytut Kolejnictwa
20. Radek Norbert, dr hab. inż., prof. nzw. Politechnika Świętokrzyska
21. Rakoczy Anna, Ph. D. Transportation Technology Center, Inc.
22. Rakoczy Przemysław, Ph. D. Transportation Technology Center, Inc.
23. Rosiński Adam, dr hab. inż., prof. PW Politechnika Warszawska
24. Rymsza Barbara, dr hab. inż., prof. nzw. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
25. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Warszawska
26. Szarata Andrzej, dr hab. inż., prof. PK Politechnika Krakowska
27. Towpik Kazimierz, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
28. Urbańczyk Paweł, dr inż. Instytut Kolejnictwa
29. Zabłocki Wiesław, dr hab. inż., prof. PW Politechnika Warszawska
30. Zając Grzegorz, dr inż. Politechnika Krakowska
31. Zygmunt Tomasz, dr inż. ArcelorMittal Poland S.A.

List of reviewers in 2019

List of reviewers in 2018

List of reviewers in 2016

List of reviewers in 2015

List of reviewers in 2014

List of reviewers in 2013

List of reviewers in 2012

List of reviewers in 2011