Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

Redakcja zwyczajowo zawiera z autorami umowę o publikację oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do artykułu.

Wzór umowy wydawniczej do pobrania.