Text Size

Problemy Kolejnictwa
Scientific journal published since 1956
by Instytut Kolejnictwa (Railway Institute)

List of Reviewers

List of Reviewers in 2019:

1. Adamkiewicz Andrzej, dr hab. inż.  Akademia Morska w Szczecinie, Poland
2. Arbuzov Maksym, dr inż. Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan (DIIT), Ukraine
3. Burdzik Rafał; dr hab.inż., prof. Politechnika Śląska, Poland
4. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska, Poland
5. Ćwiek Janusz, dr hab.inż., prof. Politechnika Śląska, Poland
6. Černiauskaitė Laura, doc. dr. UAB Railway Products Conformity Assessment Center,Lithuania
7. Domin Yurii, Prof. Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine
8. Drzewiecki Aleksander, dr inż.  Urząd Transportu Kolejowego, Poland
9. Góra Ignacy, dr inż.  Urząd Transportu Kolejowego, Poland
10. Grulkowski Sławomir, dr inż.  Politechnika Gdańska, Poland
11. Huailong Shi, Ph.D.  Southwest Jiaotong University, China
12. Jamka Maciej, mgr inż.  
13. Janota Aleš, Prof. Ph.D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic,Slovakia
14. Jerczyński Michał, dr  PKP S.A., Poland
15. Kędra Zbigniew, dr inż. Politechnika Gdańska, Poland
16. Kochan Andrzej, dr inż.  Politechnika Warszawska, Poland
17. Konowrocki Robert, dr inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Poland
18. Korzeb Jarosław, dr hab.inż, prof.  Politechnika Warszawska, Poland
 19. Kozłowski Artur, dr inż.  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Poland
20. Kozłowski Maciej, dr hab., prof. nzw.  Uniwersytet Łódzki, Poland
21. Kukulski Jacek, dr inż. Politechnika Warszawska, Poland
22. Kuznetsov Valeryi,  Ph. D Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan (DIIT), Ukraine
23. Lesiak Piotr, dr hab. inż., prof.  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Poland
24. Lozia Zbigniew, prof. dr hab.inż.  Politechnika Warszawska, Poland
25. Mikulski Jerzy, dr hab. inż., prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
26. Mironiuk Waldemar, dr hab.inż, prof.  Akademia Marynarki Wojennej, Poland
27. Młyńczak Jakub, dr hab. inż., prof.  Politechnika Śląska, Poland
28. Nickel Thomas, Dipl. Eng. SPL Powerlines Germany
29. Nowosińska Iwona, mgr inż.  Instytut Kolejnictwa, Poland
30. Ochociński Krzysztof, mgr inż.  Instytut Kolejnictwa, Poland
31. Onat Altan, Ph.D.  Eskisehir Technical University, Turkey
32. Ortega Sanudo Roberto, Ph.D.  Universidad de Cantabria, Portugal
33. Perzyński Tomasz, dr hab.inż., prof.  Uniwersytet Technologiczny-Humanistyczny w Radomiu, Poland
34. Podleśko Paweł, dr  Ministerstwo Infrastruktury, Poland
35. Pyza Dariusz, dr hab. inż. prof. Politechnika Warszawska, Poland
36. Radek Norbert, dr hab. inż., prof. nzw. Politechnika Świętokrzyska, Poland
37. Rafalski Leszek, prof. dr hab.inż.  Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Poland
38. Rakoczy Przemysław, Ph.D.  Transportation Technology Center, Inc., USA
39. Sharma Sunil, Dr.  Amity School of Engineering & Technology, India
40. Sultana Tony Transportation Technology Center, Inc. USA
41. Szarata Andrzej, dr hab. inż, prof.  Politechnika Krakowska, Poland
42. Szczepanik Mirosław, dr hab. inż., prof.  Politechnika Śląska, Poland
43. Tomaszewski Franciszek, prof. dr hab.  Politechnika Poznańska, Poland
44. Towpik Kazimierz, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska, Poland
45. Tubis Agnieszka, dr hab.  Politechnika Wrocławska, Poland
46. Welsby Darrien  Monash University, Australia
47. Wiley Roy B.  Transportation Technology Center, Inc., USA
48. Wołek Marcin, dr inż. Uniwersytet Gdański, Poland
49. Zygmunt Tomasz, dr inż. ArcelorMittal Poland S.A.

 

List of reviewers in 2018

List of reviewers in 2017

List of reviewers in 2016

List of reviewers in 2015

List of reviewers in 2014

List of reviewers in 2013

List of reviewers in 2012

List of reviewers in 2011