Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Redakcja zwyczajowo zawiera z autorami umowę o publikację oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do artykułu.

Wzór umowy wydawniczej do pobrania.