Redakcja zwyczajowo zawiera z autorami umowę o publikację oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich do artykułu.

Wzór umowy wydawniczej do pobrania.