Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2016 roku:

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
 2. Białoń Andrzej, dr inż  Instytut Kolejnictwa
3. Bogdaniuk Bożysław, prof. dr hab. inż. Politechnika Gdańska
4. Bolek Michal, PhD. Eng. AŽD Praha s.r.o.
 5. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
6. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż.   Politechnika Warszawska
7. Cichocki Zbigniew, dr inż. Instytut Kolejnictwa
8. Dudáček Aleš,  PhD. Eng. VŠB Technical University of Ostrava
9. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
10. Gisterek Igor, dr inż.  Politechnika Wrocławska
11. Groll Witold, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
12. Grulkowski Sławomir, dr inż.  Politechnika Gdańska
 13. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina  Słowacja
 14. Kaniewski Marek, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
 15. Kędra Zbigniew, dr inż.  Politechnika Gdańska
16. Kruk Robert. mgr inż. Instytut kolejnictwa
 17. Kuznetsov Valeryi,  PhD. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
 18. Lesiak Piotr, dr hab. inż. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
19. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
20. Melnik Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
21. Pawlik Marek, dr inż. Instytut Kolejnictwa
22. Pietraszek Jacek, dr hab. inż. Politechnika Krakowska
23. Poliński Janusz, dr inż.  Instytytut Kolejnictwa
24. Porowski Rafał, dr inż. Politechnika Warszawska
25. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
26. Radek Norbert, dr hab. inż. Politechnika Świętokrzyska
27. Rakoczy Anna, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
28. Rakoczy Przemysław, Ph.D. Transportation Technology Center, Inc.
29. Rakowska Joanna, mł. bryg. dr inż. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
30. Rosiński Adam, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
31. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż. Politechnika Warszawska
32. Skrzyński Eugeniusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
33. Stec Anna A.,PhD, MRSC, CChem, CSci University of Central Lancashire
34. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
35. Ulewicz Robert, dr hab.inż. Politechnika Częstochowska
36. Urbańczyk Paweł, dr inż. Instytut Kolejnictwa
37. Zabłocki Wiesław, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
38. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
     

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2018 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.