Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2014 roku:

1. Białoń Andrzej, dr inż  Instytut Kolejnictwa
2. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
3. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
4. Gogola Marian, doc.Ing.  University of Žilina, Slovac Republic
5. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic  
6. Jacyna Marianna, prof. dr hab.inż. Politechnika Warszawska
7. Profesor Jarominiak Andrzej  
8. Kuznetsov Valeryi,  PhD. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan Ukraina
9. Matijošius Jonas, PhD. VGTU, Lithuania
10. McClanachan Mitchell, PhD. CQ University Australia
11. Michal Orinčiak, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
12. Rastislav Pirnik, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
13. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
14. Stec Anna, PhD. University of Central Lancashire, Great Britain
15. Studziński Michał, mgr inż. Instytut Chemii Przemysłowej
16. Světlik Jozef, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
17. Szafrański Zbigniew, mgr inż. Instytut Kolejnictwa
18. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
19. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
     

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2018 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2016 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.