Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2013 roku:

1. Barnat Wiesław, prof. dr hab. inż  Wojskowa Akademia techniczna
2. petr Bitala, Phd. Eng. Technical University of Ostrava, Czech Republic
3. Bureika Gintautas,  PhD.  VGTU, Lituania
4. Bogdan Dlugogorski, Prof. Murdoch University, Australia
5. Aleš Dudaček, PhD. Eng. Technical University of Ostrava, Czech Republic
6. Franeková Maria, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
7. Ižvolt Libor prof. PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic  
8. Mikulski Jerzy, prof. dr hab. inż. Politechnika Śląska
9. Michal Orinčiak, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
10. Paplińska Małgorzata, dr Akademia Pedagogiki Specjalnej
11. Pawlik Marek, dr inż. Instytut Kolejnictwa
12. Pytlak Sylwiusz, dr hab. inż.  
13. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
14. Rastočný Karel, Phd. University of Žilina, Slovac Republic
15. Stec Anna, Phd. University of Central Lancashire, Great Britain
16. Stopa Wiesław, Sen. Exp. Alstom, France
17. Světlik Jozef, PhD. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
18. Szymaniak Zbigniew, dr inż. Politechnika Warszawska
19. Teodorczyk Andrzej, prof. dr hab. inż.  Politechnika Warszawska
20. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
21. Wójcik Franciszek, dr hab. inż. Politechnika Łódzka
     

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2018 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2016 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.