Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2012 roku:

1. Dabrowa-Bajon Mirosława, prof. dr hab. inż 
2. Krużyński Marek, prof. dr hab. inż
3. Suchorzewski Wojciech, prof. dr hab. inż
4. Towpik Kazimierz prof. dr hab. inż.
5. Wojewódzka-Król Krystyna prof. dr hab. inż.
6. Karwowski Krzysztof, dr hab. inż.
7. Zamkowska Stanisława, dr hab.
8. Gago Stanisław,  dr inż.
9. Gołaszeswki Andrzej, dr inż.
10. Kukulski Jacek, dr inż.
11. Skrzyński Eugeniusz, dr inż.
12. Szymaniak Zbigniew, dr inż.
13. Tułecki Adam, dr inż.
14. Wielądek Adam, dr
15. Czarnecki Marek, mgr inż.
16. Kaniewski Marek, mgr inż.
17. Kuczyńska Helena, mgr inż.
18. Oleksiak Elżbieta, mgr
19. Skolasiński Piotr, mgr
   

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2018 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2016 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.