Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2011 roku:

1. Jacyna Marianna, prof. dr hab. inż 
2. Koc Władysław, prof. dr hab. inż
3. Bałuch Maria, dr hab. inż
4. Lewiński Andrzej,  dr hab. inż.
5. Mikulski Jerzy, dr hab. inż.
6. Siergiejczyk Mirosław, dr hab. inż.
7. Szeląg Adam, dr hab. inż.
8. Zabłocki Wiesław,  dr hab. inż.
9. Gołaszewski Andrzej, dr inż.
10. Moczarski Jarosław, dr inż.
11. Oczykowski Andrzej, dr inż.
12. Poliński Janusz, dr inż.
13. Rojek Artur, dr inż.
14. Sanecki Henryk, dr inż.
15. Skrzyński Eugeniusz, dr inż.
16. Żurkowski Andrzej, dr inż.
17. Czarnecki Marek, mgr inż.
18. Groll Witold, mgr inż.
19. Małozięć Daniel, mgr inż.
20. Raczyński Jan, mgr inż.
   

 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2018 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2016 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.