Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Lista recenzentów

współpracujących z redakcją w 2018 roku:

1. Bałuch Henryk, prof. dr hab. inż. Instytut Kolejnictwa
2. Białoń Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa
3. Bolzhelarskyi Yaroslav,  Ph. D. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan, Ukraina
4. Cheul Kyu Lee Korea Railroad Research Institute
5. Chrostowski Piotr, dr inż. Politechnika Gdańska
6. Chudzikiewicz Andrzej, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
7. Cichy Rafał, dr inż. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
8. Czarnecka-Komorowska Dorota, dr hab. inż. Politechnika Poznańska
9. Dyr Tadeusz, dr hab. inż., prof. UTH Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
10. Franeková Maria, Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
11. Haponiuk Józef, prof dr. hab.inż. Politechnika Gdańska
12. Ižvolt Libor prof. Ph. D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
13. Janota Aleš, Prof. Ph.D. Eng. University of Žilina, Slovac Republic
14. Karwowski Krzysztof, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Gdańska
15. Kędra Zbigniew, dr inż. Politechnika Gdańska
16. Konowrocki Robert, dr inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
17. Kowalczyk Dariusz, dr inż. Instytut Kolejnictwa
18. Kukulski Jacek, dr inż. Politechnika Warszawska
 19. Kuznetsov Valeryi,  Ph. D. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V.  Lazaryan, Ukraina
20. Krużyński Marek, dr hab. inż. Politechnika Wrocławska
21. Labuda Wojciech, dr inż. Akademia Morska w Gdyni
22. Lesiak Piotr, dr hab. inż., prof. WSEI Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
23. Maciołek Tadeusz, doc. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
24. Malavasi Gabriele, prof. University of Rome “La Sapienza”
25. Mikulski Jerzy, dr hab. inż., prof. UE Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
26. Nickel Thomas, Dipl. Eng. SPL Powerlines Germany
27. Oleksiewicz Wojciech, dr inż. Politechnika Warszawska
28. Onat Altan, Ph.D. Eskisehir Technical University, Turcja
29. Pyza Dariusz, dr hab. inż. Politechnika Warszawska
30. Radek Norbert, dr hab. inż., prof. nzw. Politechnika Świętokrzyska
31. Roguski Wojciech, dr inż.  
32. Rudowski Michał, dr inż. Politechnika Warszawska
33. Siergiejczyk Mirosław, dr hab.inż., prof. nzw. Politechnika Warszawska
34. Soczówka Andrzej, dr Uniwersytet Śląski w Katowicach
35. Śleszyński Przemysław, dr hab., prof. nzw. IGiPZ Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
36. Towpik Kazimierz, prof. dr hab. inż. Politechnika Warszawska
37. Tucholski Zbigniew, dr hab. Instytut Historii Nauki PAN
38. Wesołowski Jacek, dr hab. inż. arch. Politechnika Łódzka
39. Wołek Marcin, dr Uniwersytet Gdański
40. Zygmunt Tomasz, dr inż. ArcelorMittal Poland S.A.
41. Żurkowski Andrzej, dr inż. Instytut Kolejnictwa

 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2019 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2017 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2016 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2015 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2014 roku. 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2013 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2012 roku.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją w 2011 roku.