Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Procedura recenzyjna

Wszystkie napływające do Redakcji teksty przechodzą następującą procedurę zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Wstępna ocena i kwalifikacja redaktorów tematycznych.
Każdy napływający do Redakcji tekst przekazywany jest do wstępnej oceny redaktora tematycznego. Ocenia on zgodność artykułu z profilem Czasopisma oraz wydaje wstępną opinię na temat wartości artykułu. Redaktor tematyczny sugeruje także nazwiska potencjalnych recenzentów. Po pomyślnej kwalifikacji artykuł przechodzi drugi stopień procedury.


2. Artykuł przesyłany jest do dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami w danej dziedzinie i nie są powiązani relacjami służbowymi z autorem/autorami). Jeżeli artykuł ma charakter inżynieryjno-techniczny recenzowany jest przez jednego recenzenta.
Redakcja stosuje zalecany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego model „double-blind review proces", w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.


3. Po otrzymaniu przez Redakcję dwóch arkuszy recenzji (wersji elektronicznej oraz podpisanego przez recenzenta oryginału), sekretarz redakcji przekazuje je do redaktora tematycznego. Autor informowany jest przez redaktora tematycznego o ewentualnych uwagach i poprawkach recenzenckich, które powinien nanieść na tekst. W przypadku, jeśli z którąś uwag nie zgadza się powinien to uzasadnić i takie uzasadnienie przesłać do Redakcji.

4. Jeżeli jeden z recenzentów dopuści tekst do druku, a drugi odrzuci, artykuł dopuszczany jest do publikacji jednogłośną decyzją kolegium redakcyjnego.


5. Artykuł w ostatecznej formie (z naniesionymi ewentualnymi uwagami recenzenckimi) przekazywany jest do redaktora naczelnego, który podejmuje decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji.

Pobierz
formularz
recenzji
ikona word