Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 195, 2022

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 238 kB)

  

1. Ocena stanu transportu kolejowego i możliwości zwiększenia jego roli w systemie publicznego transportu zbiorowego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
Adam Dąbrowski, Szymon Klemba

strony: 7-24

streszczenie: Artykuł wprowadza do tematu integracji transportu kolejowego z lokalnym systemem publicznego transportu zbiorowego na obszarze MOF Olsztyna. W tym celu przedstawiono definicję tego obszaru i dotychczasowe informacje dotyczące możliwości wykorzystania w jego obrębie transportu kolejowego, wynikające z dokumentów strategicznych i debaty publicznej. W dalszej kolejności szczegółowo opisano stan techniczny infrastruktury kolejowej MOF Olsztyna z uwzględnieniem, wykonanych w ostatnich latach, trwających i planowanych inwestycji, a także scharakteryzowano prowadzone przewozy kolejowe. W końcowej części artykułu przedstawiono zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce i krajowe przykłady integracji organizacyjnej. Autorzy przewidują kontynuację tematu w kolejnej publikacji.

Słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, Olsztyn, publiczny transport zbiorowy, zintegrowany system transportowy
 pobierz (PDF 2 075 kB) 

  

2. Wpływ starzenia laboratoryjnego na zachowanie odporności na graffiti dla systemów malarskich stosowanych w taborze szynowym
Marcin Garbacz

strony: 25-44

streszczenie: W artykule opisano i zaprezentowano wpływ wybranych mechanizmów starzeniowych na systemy malarskie, stosowane obecnie w polskim kolejnictwie w kontekście zachowania swoich pierwotnych właściwości ochronnych przeciw graffiti. Badaniom poddano sześć systemów malarskich z różnym typem wykończenia, które miały właściwości antygraffiti, a określanymi cechami po serii wymalowań i zmyć środków graffiti (markery i spreje) były takie właściwości powierzchni systemu malarskiego jak połysk i barwa. Badane obiekty poddano sztucznemu, symulowanemu starzeniu z udziałem laboratoryjnego promieniowania słonecznego, w synergicznym połączeniu temperatury oraz wilgotności. Badania prowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 16474-2 oraz zgodnie z metodologią opracowaną w Instytucie Kolejnictwa, opisaną w DN 001/08/A2/16 pkt 4.1.8 z wykorzystaniem źródła promieniowania UV-C (widmo dyskretne). Badane próbki zostały również poddane innemu mechanizmowi starzenia przy udziale silnych warunków korozyjnych w postaci neutralnej mgły solnej według metodologii opisanej w PN-EN ISO 9227.

Słowa kluczowe: badania starzeniowe, promieniowanie ksenonowe UV, UV-C, neutralna mgła solna, systemy malarskie, xenotest, połysk, barwa, powłoka antygraffiti, tabor szynowy
 pobierz (PDF 1 347 kB) 

 

3. Wymagania dla pokładowej części systemu „przystanek na żądanie” w taborze kolejowym
Marceli Lalik

strony: 45-48

streszczenie: W artykule przedstawiono założenia techniczno-funkcjonalne dla pokładowego systemu „przystanek na żądanie”. Założenia techniczno-funkcjonalne systemu „przystanek na żądanie” powinny być brane pod uwagę przy wprowadzaniu systemu do eksploatacji.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, tabor, przystanek na żądanie
 pobierz (PDF 460 kB) 

 

4. Zjawiska cieplne związane z odkształceniem plastycznym w czasie rozciągania i ich interpretacja na poziomie mikroskopowym
Małgorzata Ostromęcka, Jakub Siwiec

strony: 49-56

steszczenie: Zjawiska cieplne dotyczące odkształceń plastycznych mogą być powszechnie obserwowane. Wystarczy dotknąć zerwanej, czy zgiętej próbki, aby przekonać się, że w miejscu odkształcenia wzrosła temperatura. Obserwacje takie mogą być prowadzone w celu oceny jakościowej lub ilościowej. Niniejszy artykuł służy do jakościowego powiązania zmian zachodzących w strukturze odkształcanego materiału ze wzrostem temperatury zaobserwowanym przy użyciu kamery na podczerwień.

Słowa kluczowe: odkształcenie materiałów, wydzielanie ciepła, próba rozciągania, złącze różnoimienne, zgrzewanie tarciowe
 pobierz artykuł (PDF 1 039 kB) 
 

5. Preparatyka zgładów do badań makro i mikroskopowych pochodzących ze zgrzewanych tarciowo złączy różnoimiennych stalowych oraz ich ocena w odniesieniu do obowiązujących norm
Małgorzata Ostromęcka, Michał Szymański

strony: 57-61

steszczenie: W artykule opisano sposób przygotowania do oceny makroskopowej i mikroskopowej, złączy różnoimiennych uzyskanych przez zgrzewanie tarciowe stali martenzytycznej 2H13 ze stalą zbrojeniową B500B. Przedstawiono rezultaty trawienia i opisano trudności związane z przygotowaniem tego typu próbek do badań.

Słowa kluczowe: preparatyka zgładów, badania makroskopowe, badania mikroskopowe, złącze różnoimienne, złącza zgrzewane tarciowo
 pobierz (PDF 640 kB) 

 

6. Opracowanie modelu rozpływu prądu w sieciach jezdnych dla innowacyjnego systemu odladzania
Marek Skrzyniarz , Włodzimierz Kruczek , Kamil Mike , Piotr Stypułkowski

strony: 63-67

steszczenie: Oblodzenie sieci trakcyjnej uniemożliwia skuteczne i efektywne odbieranie prądu z sieci trakcyjnej. Na skutek oblodzenia mogą wystąpić straty u przewoźników z powodu opóźnienia lub odwołania pociągów. Zdarzają się także przypadki uszkodzenia infrastruktury trakcyjnej oraz pantografów. Istniejące metody odladzania sieci trakcyjnej (mechaniczne, chemiczne i elektryczne) są obecnie nieefektywne. Z tego względu konieczne jest opracowanie nowej, elektrycznej metody, która uwzględni szczegółowy rozpływ prądu w sieci trakcyjnej. W artykule zaprezentowano model do obliczeń rozpływu prądu w sieci trakcyjnej oraz zmierzone, na podstawie rzeczywistych pomiarów, rezystancje wieszaków, elementów podwieszeń oraz uchwytów odległościowych do przewodów jezdnych.

Słowa kluczowe: model symulacyjny, odladzanie sieci jezdnej, rozpływ prądu w sieci trakcyjnej
 pobierz (PDF 498 kB) 

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia