Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Rada Naukowa kwartalnika Problemy Kolejnictwa

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

  • nadzór nad poziomem merytorycznym czasopisma,
  • promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

Skład Rady Naukowej:

Prof. dr hab. inż. Władysław Koc - Przewodniczący Rady
Politechnika Gdańska, Polska

Prof. dr inż. Žilvinas Bazaras – Litwa
Uniwersytet Technologiczny w Kownie

Dr Carlo Dambra – Włochy
Ansaldo STS S.p.A., Włochy

Prof. dr hab. inż. Iurii Domin - Ukraina
Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. W. Dala

Dr Eric Guillaume- Francja
Efectis Group

Prof. dr inż. Dieter Hohenwarter – Austria
Państwowy Instytut Badawczy TGM

Dr Robertas Keršys – Litwa
Uniwersytet Technologiczny w Kownie

Prof. dr inż. Andrés López Pita - Hiszpania
Uniwersytet Technologiczny Katalonii w Barcelonie

Dr Jan Procházka – Republika Czeska 
Czeski Techniczny Uniwersytet w Pradze

Dr inż. Anna Rakoczy - USA
Centrum Technologii Transportu

Prof. dr inż. Karol Rástočný - Słowacja
Uniwersytet w Żylinie

Dr inż. Anna A. Stec - Wielka Brytania
Uniwersytet Central Lancashire