Text Size

Problemy Kolejnictwa
czasopismo naukowe wydawane od 1956 r.
przez Instytut Kolejnictwa

Rada Naukowa kwartalnika Problemy Kolejnictwa

prof. dr hab. inż. Władysław Koc - Przewodniczący Rady
Politechnika Gdańska, Polska

prof. dr hab. inż. Iurii Domin - Ukraina
Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. W. Dala

prof. dr inż. Karol Rástočný - Słowacja
Uniwersytet w Żylinie

prof. dr inż. Andrés López Pita - Hiszpania
Uniwersytet Technologiczny Katalonii w Barcelonie

dr Tibor Zsákai - Węgry
Uniwersytet Techniczny w Pécs

dr Carlo Dambra - Włochy
Ansaldo STS S.p.A.

dr inż. Radosław Żołnierzak - Polska

dr inż. Anna A. Stec - UK
Uniwersytet Central Lancashire

dr inż. Anna Rakoczy - USA
Centrum Technologii Transportu

prof. dr inż. Dieter Hohenwarter – Austria
Państwowy Instytut Badawczy TGM

dr Eric Guillaume- Francja
Efectis Group