Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Czasopismo indeksowane w bazach:

Problemy Kolejnictwa

Railway Reports

kwartalnik (kolejne zeszyty ukazują się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu)
wydawca, właściciel i prowadzenie redakcji: Instytut Kolejnictwa, ul. Józefa Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Czasopismo objęte patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

     Problemy Kolejnictwa to czasopismo naukowe skupiające się na wszystkich aspektach transportu kolejowego. Jego celem jest prezentacja i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zaawansowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w infrastrukturze kolejowej, taborze i eksploatacji. Szczególną uwagę poświęca się najnowszym badaniom w tym zakresie prowadzonym w Instytucie Kolejnictwa oraz w innych placówkach naukowych w Europie. Innym ważnym celem czasopisma jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie badań kolejowych ukierunkowanych na eliminację (wciąż istniejących) luk w wiedzy oraz na zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego i innych form transportu kierowanego.

     Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, interoperacyjności transportu kolejowego, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

     Artykuły dotyczą wszystkich obszarów kolejnictwa:

  • drogi kolejowe oraz miejskiego transportu szynowego,
  • pojazdy szynowe,
  • przewozy pasażerów i ładunków,
  • sterowanie ruchem i automatyka,
  • teleinformatyka i telekomunikacja,
  • sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzeń i systemów nietrakcyjnych,
  • materiały i elementy konstrukcji.

     Artykuły publikowane w „Problemach Kolejnictwa" mają charakter naukowy bądź naukowo-techniczny i poruszają zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania nie tylko środowisk badawczych kolei, lecz również kręgów naukowców uczelni wyższych. Wszystkie artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Nad poziomem periodyku czuwa międzynarodowa  Rada programowa złożona ze znanych naukowców oraz specjalistów kolejnictwa. Pragniemy poinformować, że Redakcja sprawdza oryginalność nadsyłanych tekstów systemem antyplagiatowym: Plagiat.pl. Za publikację w „Problemach Kolejnictwa" nie są pobierane żadne opłaty.

     Warto wspomnieć, że „Problemy Kolejnictwa" są najstarszym kolejowym czasopismem technicznym wydawanym od 1956 roku.

     Począwszy od zeszytu nr 179 "Problemy Kolejnictwa" ukazują się w dwóch równoległych wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

Problemy Kolejnictwa są czasopismem otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie artykuły są dostępne bezpłatnie dla czytelników i instytucji. Czasopismo zezwala na odczytywanie, pobieranie, kopiowanie i dystrybuowanie, wydruk oraz podawanie linków do pełnych tekstów artykułów, a także wykorzystywanie ich do wszystkich dozwolonych prawem celów bez zwracania się z prośbą o zgodę do Wydawcy. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu (BOAI).


 

Wszystkie artykuły z „Problemów Kolejnictwa" opublikowane na tej stronie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.