Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (paper version)

ISSN 2544-9451 (on-line version)

Copyright © Instytut Kolejnictwa (Railway Research Institute)

 

Issue No. 173, 2016

From the Eitor-in-Chief
 download (PDF 47 kB)

1.  Determination of Inductive Parameters of the Uncompensated DC Machines Taking Into Account the Reaction of the Armature
Anton Drubetsky
Pages: 9-17
Keywords: DC machine, traction motor, armature reaction, magnetizing curve, flux per pole, simulation
 summary    full text (PDF 260 kB)

2. Changes in the Law of Railway Transport, Postulates de Lege Ferenda (Zmiany w prawie transportu kolejowego, postulaty de lege ferenda) - in Polish
Ignacy Góra
Pages: 19-23
Keywords: rail transport, amendment to the act on rail transport, improvements for entrepreneurs
 summary    full text (PDF 95 kB)

3. Configuration Management in the Maintenance of Freight Wagons – an Interdisciplinary Approach (Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania wagonów towarowych – podejście interdyscyplinarne) - in Polish
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Pages: 25-34
Keywords: maintenance management, configuration management, safety, freight wagon
 summary    full text (PDF 629 kB)

4.  Human Reliability in Railway Signalling System (Niezawodność człowieka w systemie sterowania ruchem kolejowym) - in Polish
Witold Olpiński 
Pages: 35-45
Keywords: human reliability, railway signalling, safety
 summary    full text (PDF 472 kB)

5.  IT Used in the Research and Development Activities of the Railway Research Institute (Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa) - in Polish
Michał Rudowski
Pages: 47-54
Keywords: IT, research, development, Railway Research Institute
 summary    full text (PDF 175 kB)

6. Reasons for Taking Tests of GSM-R Network Interference in Poland (Przesłanki podjęcia badań występowania zakłóceń systemu GSM-R w Polsce) - in Polish
Marek Sumiła, Andrzej Miszkiewicz
Pages: 55-63
Keywords: GSM-R, networks coexistence, interferences
 summary    full text (PDF 452 kB)

7. Rail Vehicle Peak Heat Release Rate Estimation 
David Tooley
Pages: 65-72
Keywords: rail vehicle, heat release rate, fire, EU499 Eureka Project, Transfeu Project, Metro Project, CFD
 summary    full text (PDF 291 kB)

8. Nonlinear Regression Model for Ride on Railway 
Bogdan Żółtowski, Leonel Castaneda, Mariusz Żółtowski
Pages: 73-82
Keywords: regression model, fuzzy set, rail transport
 summary    full text (PDF 1 005 kB)

 Download 
summaries
pobierz wszystkie streszczenia