Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 173, 2016

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 47 kB)

Wspomnienie profesora Tadeusza Basiewicza
 pobierz (PDF 87 kB)

1.  Określenie parametrów indukcyjnych niezakończonych urządzeń DC biernych z uwzględnieniem reakcji armatury (Determination of Inductive Parameters of the Uncompensated DC Machines Taking Into Account the Reaction of the Armature)
Anton Drubetsky
strony: 9-17
słowa kluczowe: maszyna elektryczna prądu stałego, silnik trakcyjny, reakcja twornika, krzywa magnesowania, strumień magnetyczny biegunów, modelowanie
 streszczenie    pobierz (PDF 260 kB)

2. Zmiany w prawie transportu kolejowego, postulaty de lege ferenda
Ignacy Góra
strony: 19-23
słowa kluczowe: transport kolejowy, nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, usprawnienia dla przedsiębiorców
 streszczenie    pobierz (PDF 95 kB)

3. Zarządzanie konfiguracją w procesie utrzymania wagonów towarowych – podejście interdyscyplinarne
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
strony: 25-34
słowa kluczowe: wagon specjalny z obrotową platformą ładunkową, system transportu intermodalnego, wybrane problemy zastosowania istniejącej infrastruktury kolejowej
 streszczenie    pobierz (PDF 629 kB)

4.  Niezawodność człowieka w systemie sterowania ruchem kolejowym
Witold Olpiński
strony: 35-45
słowa kluczowe: niezawodność człowieka, sterowanie ruchem kolejowym, bezpieczeństwo
 streszczenie    pobierz (PDF 472 kB)

5.  Zastosowanie technologii IT w badaniach i pracach rozwojowych Instytutu Kolejnictwa
Michał Rudowski
strony: 47-54
słowa kluczowe: technologie IT, badania, prace rozwojowe, Instytut Kolejnictwa
 streszczenie    pobierz (PDF 175 kB)

6. Przesłanki podjęcia badań występowania zakłóceń systemu GSM-R w Polsce
Marek Sumiła, Andrzej Miszkiewicz
strony: 55-63
słowa kluczowe: GSM-R, współistnienie sieci, interferencje
 streszczenie    pobierz (PDF 452 kB)

7. Szacowanie największej prędkości wydzielania ciepła przez pojazd kolejowy (Rail Vehicle Peak Heat Release Rate Estimation)
David Tooley
strony: 65-72
słowa kluczowe: pojazd kolejowy, prędkość wydzielania ciepła, pożar, projekt EU499 Eureka, Transfeu Projekt, Metro Projekt, CFD
 streszczenie    pobierz (PDF 291 kB)

8. Nieliniowy model regresji w kolejnictwie (Nonlinear Regression Model for Ride on Railway)
Bogdan Żółtowski, Leonel Castaneda, Mariusz Żółtowski
strony: 73-82
słowa kluczowe: model regresji, kolejnictwo, zbiór rozmyty
 streszczenie    pobierz (PDF 1 005 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia