Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (paper version)

ISSN 2544-9451 (on-line version)

Copyright © Instytut Kolejnictwa (Railway Research Institute)

 

Issue No. 175, 2017

From the Eitor-in-Chief
 download (PDF 49 kB)

1.  Determinants of Replacing Railway Superstructure (Determinanty wymian nawierzchni kolejowej) - in Polish
Henryk Bałuch
Pages: 7-14
Keywords: track works, quality, durability
 summary    full text (PDF 3 770 kB)

2. Analysis of the UIC Recommended Radio Coverage Measurement Methods in GSM-R Systems (Analiza zalecanej przez UIC metody pomiaru pokrycia radiowego w systemach GSM-R) - in Polish
Stanisław Gago, Mirosław Siergiejczyk
Pages: 15-20
Keywords: method, radio coverage, transmission, GSM-R system
 summary    full text (PDF 162 kB)

3. Use of Time While Travelling by Passenger Trains – Requirements and Needs of Passengers (Wykorzystanie czasu podczas podróży pociągami pasażerskimi – wymagania i potrzeby pasażerów) - in Polish
Magdalena Garlikowska
Pages: 21-27
Keywords: passengers’ behaviour, trip by train, time in train
 summary    full text (PDF 422 kB)

4.  Evaluation of Surface Crack Propagation of Railway Brake Discs (Ocena propagacji pęknięć powierzchniowych kolejowych tarcz hamulcowych) - in Polish
Mateusz Jüngst, Wojciech Sawczuk
Pages: 29-35
Keywords: exploitation, railway vehicle, disc brake, surface cracks
 summary    full text (PDF 2 584 kB)

5.  The Analysis of Prospects in Elongation of the Railway Transition Curves (Możliwości wydłużania krzywych przejściowych w układach geometrycznych torów) - in Polish
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska
Pages: 37-46
Keywords: railway track, geometrical layout, transition curve extension, horizontal ordinates analysis
 summary    full text (PDF 878 kB)

6. Analysis of the Causes of Wheel Set Damage Using Finite Element Method (Analiza przyczyn uszkodzeń zestawów kołowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych) - in Polish 
Dariusz Kowalczyk, Robert Bińkowski
Pages: 47-52
Keywords: cracks and damage to wheel sets, safety in transport, FEM
 summary    full text (PDF 5 068 kB)

7. Possibility of Use the Wireless Communication in Protection of Rail Traffic on the Regional Line (Możliwość wykorzystania łączności bezprzewodowej w zabezpieczeniu ruchu pociągów na liniach regionalnych) - in Polish
Andrzej Lewiński, Tomasz Perzyński, Paweł Ukleja
Pages: 53-58
Keywords: communications in rail systems, safety, modelling
 summary    full text (PDF 329 kB)

8. Process of Building Artificial Neural Network for Automatic Detection of Signals from Transverse Cracks in the Rail Head
Vitalij Nichoga, Ivan Prudyus, Liubomyr Vashchyshyn
Pages: 59-62
Keywords: defect, transverse crack, artificial neural network
 summary    full text (PDF 176 kB)

9. Tactile Graphics at Railway Stations - an Important Source of Information for Blind and Visually Impaired Travelers 
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
Pages: 63-69
Keywords: information for the blind people, railway station, tactile graphics
 summary    full text (PDF 1 492 kB)

10. Challenges in IT of the Polish State Railways and Main IT Trends (Współczesne rozwiązania i trendy IT a aktualne wyzwania w PKP)- in Polish 
Michał H. Rudowski
Pages: 71-82
Keywords: Cloud Computing, Software Define Infrastructure, Big Data, Internet of Things, Bring Your Own Device, Service Oriented Architecture, digital transformation, Industry 4.0
 summary    full text (PDF 190 kB)

 Download 
summaries
pobierz wszystkie streszczenia