Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 175, 2017

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 49 kB)

1.  Determinanty wymian nawierzchni kolejowej 
Henryk Bałuch
strony: 7-14
słowa kluczowe: roboty torowe, jakość, trwałość
 streszczenie    pobierz (PDF 3 770 kB)

2. Analiza zalecanej przez UIC metody pomiaru pokrycia radiowego w systemach GSM-R
Stanisław Gago, Mirosław Siergiejczyk
strony: 15-20
słowa kluczowe: metoda, pokrycie radiowe, transmisja, system GSM-R
 streszczenie    pobierz (PDF 162 kB)

3. Wykorzystanie czasu podczas podróży pociągami pasażerskimi – wymagania i potrzeby pasażerów
Magdalena Garlikowska
strony: 21-27
słowa kluczowe: zachowania pasażerów, podróż pociągiem, czas w pociągu
 streszczenie    pobierz (PDF 422 kB)

4. Ocena propagacji pęknięć powierzchniowych kolejowych tarcz hamulcowych 
Mateusz Jüngst, Wojciech Sawczuk
strony: 29-35
słowa kluczowe: eksploatacja, pojazd szynowy, hamulec tarczowy, pęknięcia powierzchniowe
 streszczenie    pobierz (PDF 2 584 kB)

5. Możliwości wydłużania krzywych przejściowych w układach geometrycznych torów 
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowski
strony: 37-46
słowa kluczowe: tor kolejowy, układ geometryczny, wydłużanie krzywych przejściowych, analiza rzędnych poziomych
 streszczenie    pobierz (PDF 878 kB)

6. Analiza przyczyn uszkodzeń zestawów kołowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych
Dariusz Kowalczyk, Robert Bińkowski
strony: 47-52
słowa kluczowe: pęknięcia i uszkodzenia zestawów kołowych, bezpieczeństwo w transporcie, MES
 streszczenie    pobierz (PDF 5 068 kB)

7. Możliwość wykorzystania łączności bezprzewodowej w zabezpieczeniu ruchu pociągów na liniach regionalnych
Andrzej Lewiński, Tomasz Perzyński, Paweł Ukleja
strony: 53-58
słowa kluczowe: łączność w systemach srk, bezpieczeństwo, modelowanie
 streszczenie    pobierz (PDF 329 kB)

8.  Process of Building Artificial Neural Network for Automatic Detection of Signals from Transverse Cracks in the Rail Head (Proces projektowania sztucznej sieci neuronowej do automatycznego wykrywania sygnałów z poprzecznych pęknięć w główce szyny kolejowej)
Vitalij Nichoga, Ivan Prudyus, Liubomyr Vashchyshyn
strony: 59-62
słowa kluczowe: uszkodzenie, pęknięcie poprzeczne, sztuczna sieć neuronowa
 streszczenie    pobierz (PDF 176 kB)

9.  Tactile Graphics at Railway Stations - an Important Source of Information for Blind and Visually Impaired Travellers (Tyflografika na dworcach kolejowych – ważne źródło informacji dla podróżnych niewidomych i słabowidzących)
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
strony: 63-69
słowa kluczowe: informacja dla niewidomych, dworzec kolejowy, tyflografika
 streszczenie    pobierz (PDF 1 492 kB)

10.  Współczesne rozwiązania i trendy IT a aktualne wyzwania w PKP
Michał H. Rudowski
strony: 71-82
słowa kluczowe: Cloud Computing, Software Define Infrastructure, Big Data, Internet of Things, Bring Your Own Device, Service Oriented Architecture, transformacja cyfrowa, Przemysł 4.0
 streszczenie    pobierz (PDF 190 kB)

 

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia