Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 148, 2009

1.  Modelowanie przewozów międzyaglomeracyjnych 
Andrzej Żurkowski
strony: 5-47
 streszczenie    pobierz (PDF 1 722 kB)

2.  Nowoczesne urządzenia w pomiarach dróg kolejowych  
Michał Strach, Marcin Piekarz
strony: 48-60
 streszczenie    pobierz (PDF 3 536 kB)

3.  Koleje polskie w programie budowy zrównoważonego systemu transportowego Unii Europejskiej
Leopold Nowosielski
strony: 61-81
 streszczenie    pobierz (PDF 201 kB)

4.  Nowoczesny tabor do przewozów międzyaglomeracyjnych 
Jacek Kukulski, Witold Groll
strony: 82-118
 streszczenie    pobierz (PDF 4 030 kB)

5.  Tabor szynowy do przewozów aglomeracyjnych 
Marceli Lalik
strony: 119-136
 streszczenie    pobierz (PDF 2 225 kB)

6.  Nowoczesny system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS)
Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Andrzej Toruń
strony: 137-170
 streszczenie    pobierz (PDF 969 kB)

7.  Znaczenie kolei w rozwiązaniu problemów transportu aglomeracyjnego 
Piotr Gondek
strony: 171-186
 streszczenie    pobierz (PDF 1 325 kB)

8.  Ograniczenia prędkości na liniach kolejowych a wielkość emisji CO2 
Janusz Poliński, Beata Piwowar
strony: 187-206
 streszczenie    pobierz (PDF 971 kB)

9.  Wybrane aspekty modelowania nawierzchni kolejowej, jej części składowych oraz podtorza
Jacek Kukulski
strony: 207-228
 streszczenie    pobierz (PDF 4 009 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia