Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 168, 2015

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 49 kB)

1. Calculation of the Traction Power Supply Systems Using the Functions of Resistance (Obliczanie systemów zasilania trakcji przy użyciu funkcji rezystancji)
D.O. Bosyj, E.M. Kosarev
strony: 7-14
słowa kluczowe: trakcja elektryczna, zasilanie, schematy chwilowe, obliczenia, funkcja oporności, prądy zasilaczy, spadek napięcia, straty mocy
 streszczenie    pobierz (PDF 864 kB)

2. Possibility Use of Plastic Materials Recycling Used in Rail Transport  (Powtórne wykorzystanie tworzyw sztucznych stosowanych w transporcie szynowym)
Mariusz Fabijański
strony: 15-20
słowa kluczowe: recykling, materiały polimerowe, wielokrotne przetwórstwo
 streszczenie    pobierz (PDF 215 kB)

3. Wymagania formalno-prawne dotyczące badania interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym
Andrzej Kochan, Lech Konopiński, Przemysław Ilczuk, Juliusz Karolak
strony: 21-26
słowa kluczowe: interfejs, system srk, system ETCS
 streszczenie    pobierz (PDF 154 kB)

4. Jakościowa ocena stanu toru po jego regulacji 
Julian Kominowski, Bogdan Sowiński 
strony: 27-32
słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, układ geometryczny toru, diagnostyka 
 streszczenie    pobierz (PDF 2 365 kB)

5. Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe 
Jarosław Łuszcz, Mariusz Buława
strony: 33-37
słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, pojazdy szynowe, emisja przewodzona, zakłócenia 
 streszczenie    pobierz (PDF 1 127 kB)

6. ON-TIME: A Closed-Loop Real-Time Traffic Control Framework in a Realistic Railway Environment (ON-TIME: Struktura kierowania ruchem kolejowym w czasie rzeczywistym oparta na układzie zamkniętym w rzeczywistym środowisku)
Egidio Quaglietta, Francesco Corman, Rob M.P. Goverde 
strony: 36-46
słowa kluczowe: zmiana rozkładu w czasie rzeczywistym, sterowane predykcyjne zamkniętego układu, analiza stabilności, jakość systemu kierowania ruchem 
 streszczenie    pobierz (PDF 450 kB)

7. Security on Railway Border Crossings – Developmentand Implementation of Modern Techniques  (Ochrona kolejowych przejść granicznych – rozwój i zastosowanie nowoczesnych technik)
Zbigniew Szafrański, Dariusz Laskowski 
strony: 47-52
słowa kluczowe: transport kolejowy, przejście graniczne, ochrona granicy, bezpieczeństwo państwa 
 streszczenie    pobierz (PDF 589 kB)

8. Metody zapewnienia bezpieczeństwa systemów automatyki kolejowej na przykładzie licznika osi UniAC1 
Wojciech Ulatowski 
strony: 53-56
słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na kolei, system liczenia osi, sterowanie ruchem kolejowym, automatyka kolejowa 
 streszczenie    pobierz (PDF 197 kB)

9. Optymalizacja rozwiązywania konfliktów między pociągami podczas projektowania wykresów ich ruchu przy wykorzystaniu metody BBS 
Andrzej Wolfenburg
strony: 57-62
słowa kluczowe: Metoda BBS, konflikty między pociągami, optymalne wykresy ruchu 
 streszczenie    pobierz (PDF 912 kB)

10. Wpływ pola magnetycznego generowanego przez pojazdy trakcyjne na urządzenia SRK na tle obowiązujących standardów 
Łukasz Zawadka, Dominik Adamski, Andrzej Białoń, Juliusz Furman 
strony: 63-67
słowa kluczowe: pola magnetyczne, zakłócenia, liczniki osi, dopuszczalne parametry zakłóceń 
 streszczenie    pobierz (PDF 566 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia