Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

 Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 156, 2012

1.  Technika kolejowa kombinowanego transportu Ukrainy 
Ûrij V. Diomin A. W. Slobodian
strony: 5-15
 streszczenie    pobierz (PDF 689 kB)

2.  Typologia błędów w kształtowaniu układów torowych 
Janusz Poliński
strony: 16-32
 streszczenie    pobierz (PDF 2 423 kB)

3.  Identyfikacja, estymacja i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu 
Janusz Poliński
strony: 33-67
 streszczenie    pobierz (PDF 1 016 kB)

4.  Nawierzchnia kolejowa z warstwami asfaltowymi 
Dariusz Sybilski
strony: 68-78
 streszczenie    pobierz (PDF 595 kB)

5.  Systemy monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo pasażerów 
Adam Rosiński
strony: 79-94
 streszczenie    pobierz (PDF 1 256 kB)

6.  Zrównoważony rozwój transportu warunkiem rewitalizacji kolei w Polsce 
Adam Wielądek
strony: 95-105
 streszczenie    pobierz (PDF 151 kB)

7.  Nawierzchnia kolejowa z kompozytem tłuczniowym 
Tadeusz Basiewicz, Kazimierz Towpik, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski
strony: 106-127
 streszczenie    pobierz (PDF 156 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia