Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 166, 2015

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 201 kB)

1.  Syntetyczne metody oceny nawierzchni kolejowej
Henryk Bałuch
strony: 7-23
słowa kluczowe: jakość nawierzchni, syntetyczny wskaźnik stanu toru, klasyfikacja torów
 streszczenie    pobierz (PDF 1 123 kB)

2. Odkształcenia nawierzchni kolejowej z kompozytem tłuczniowym
Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik
strony: 25-35
słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, kompozyt tłuczniowy, geosiatka, stabilizacja chemiczna
 streszczenie    pobierz (PDF 2 741 kB)

3. Ochrona przeciwprzepięciowa kolejowych urządzeń elektronicznych
Andrzej Białoń, Mieczysław Laskowski, Andrzej Kazimierczak
strony: 37-47
słowa kluczowe: ochrona przeciwprzepięciowa, sieć trakcyjna, sterowanie ruchem kolejowym
 streszczenie    pobierz (PDF 668 kB)

4.  Improving the Control Method of Energy Losses in Contact Line (Udoskonalenie metody kontroli strat energii elektrycznej w sieci trakcyjnej)
T.I. Kirilyuk 
strony: 49-62
słowa kluczowe:  sieć trakcyjna, systemy zasilania, straty energii elektrycznej, model matematyczny
 streszczenie    pobierz (PDF 567 kB)

5.  Zastosowanie mobilnych pomiarów satelitarnych w projektowaniu i eksploatacji dróg szynowych
Władysław Koc, Cezary Specht
strony: 63-85
słowa kluczowe:  pomiary geodezyjne GNSS, ocena dokładności, układ geometryczny toru, metoda projektowania, odtworzenie kształtu i regulacja osi toru
 streszczenie    pobierz (PDF 815 kB)

6. Принципы определения рациональных режимовсистем тягового электроснабжения с учётом надёжности силового оборудования  (Zasady określania racjonalnych warunków pracy systemów zasilania z uwzględnieniem niezawodności oprzyrządowania obwodów mocy)
V.G. Kuznecov 
strony: 87-100
słowa kluczowe:  system zasilania, algorytm genetyczny, oszczędność energii, oprogramowanie
 streszczenie    pobierz (PDF 1 051 kB)

7. Systemy sterowania ruchem wykorzystujące nowe technologie telematyczne
Andrzej Lewiński, Zbigniew Łukasik, Tomasz Perzyński, Paweł Ukleja 
strony: 101-112
słowa kluczowe:  systemy srk, telematyka, bezpieczeństwo, transmisja otwarta, procesy Markowa
 streszczenie    pobierz (PDF 1 167 kB)

8. Technologia radia programowalnego w transporcie szynowym
Andrzej Marczak 
strony: 113-126
słowa kluczowe:  radio programowalne, SDR, GNU Radio, GNU Radio Companion
 streszczenie    pobierz (PDF2 2 927 kB)

9. Właściwości powłok wytwarzanych technologiami wykorzystującymi skoncentrowany strumień energii i ich potencjalne zastosowanie w taborze kolejowym
Norbert Radek, Izabela Pliszka, Dariusz Liszewski
strony: 127-146
słowa kluczowe:  obróbka elektroiskrowa, obróbka laserowa, powłoka
 streszczenie    pobierz (PDF 2 300 kB)

10. Modern Solutions of CCTV Systems Used in Rail Transport (Nowoczesne rozwiązania systemów monitoringu wizyjnego stosowanych w transporcie kolejowym)
Mirosław Siergiejczyk, Jerzy Chmiel, Adam Rosiński 
strony: 147-157
słowa kluczowe: systemy monitoringu wizyjnego, transport, wirtualne sieci prywatne
 streszczenie    pobierz (PDF 1 770 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia