Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 174, 2017

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 43 kB)

1. Ocena zużycia technicznego wybranego stalowego mostu kolejowego
Ryszard Chmielewski, Paweł Muzolf, Stanisław Sancewicz
strony: 7-18
słowa kluczowe: ocena zużycia technicznego, degradacja, stalowy most kolejowy, utrzymanie mostów
 streszczenie    pobierz (PDF 2 118 kB)

2. Problematyka wypadków kolejowych związanych z samobójstwami i przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych
Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek
strony: 19-27
słowa kluczowe: transport kolejowy, nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, usprawnienia dla przedsiębiorców
 streszczenie    pobierz (PDF 182 kB)

3. Zastosowanie pierwszego polskiego symulatora tramwaju w procesie szkoleń i badań naukowych
Maciej Górowski, Tomasz Ozon
strony: 29-37
słowa kluczowe: symulator, tramwaj, szkolenia
 streszczenie    pobierz (PDF 1 120 kB)

4.  Kształtowanie toru zwrotnego rozjazdu z odcinkami krzywizny liniowej
Władysław Koc
strony: 39-46
słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, modelowanie krzywizny, wyznaczanie rzędnych poziomych
 streszczenie    pobierz (PDF 317 kB)

5.  Wybrane zagadnienia związane z oceną taboru zgodnego z TSI PRM nr 1300/2014
Marceli Lalik
strony: 47-51
słowa kluczowe: interoperacyjność, TSI PRM, ocena zgodności, transport kolejowy, tabor
 streszczenie    pobierz (PDF 176 kB)

6. TSI Energy 2015 – Reference Parameters for Overhead Contact Lines (TSI Energia 2015 – parametry referencyjne dla sieci trakcyjnej)
Thomas Nickel, Rainer Puschmann
strony: 53-58
słowa kluczowe: sieć trakcyjna, interoperacyjność, techniczna specyfikacja dla zapewnienia interoperacyjności w podsystemie energetycznym, koleje konwencjonalne, koleje dużych prędkości, mechaniczna skrajnia kinematyczna pantografu, elektryczna skrajnia kinetyczna pantografu
 streszczenie    pobierz (PDF 168 kB)

7. Technical Specification Energy 2015 – Harmonized Design of Overhead Contact Lines (Techniczna specyfikacja Energia 2015 – zharmonizowany projekt sieci trakcyjnych)
Thomas Nickel, Rainer Puschmann
strony: 59-73
słowa kluczowe: sieć trakcyjna, interoperacyjność, techniczna specyfikacja dla zapewnienia interoperacyjności w podsystemie energetycznym, koleje konwencjonalne, koleje dużych prędkości, mechaniczna skrajnia kinematyczna pantografu, elektryczna skrajnia kinetyczna pantografu, suplement do technicznej specyfikacji dla zapewnienia interoperacyjności w podsystemie energetycznym
 streszczenie    pobierz (PDF 541 kB)

  
Pobierz 
streszczenia 

pobierz wszystkie streszczenia