Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 155, 2012

1.  Kształcenie inżynierów dla potrzeb infrastruktury kolejowej 
Henryk Bałuch
strony: 5-14
 streszczenie    pobierz (PDF 179 kB)

2.  Współzależność podstawowego i fachowego szkolenia inżynierów kolejowych – poszukiwanie optymalnych rozwiązań 
Valerij Samsonkin
strony: 15-19
 streszczenie    pobierz (PDF 137 kB)

3.  Szkolenie specjalistów kolejowych na Węgrzech 
Tibor Zsákai
strony: 20-36
 streszczenie    pobierz (PDF 669 kB)

4.  Proces kształcenia specjalistów z zakresu sterowania ruchem kolejowym na przykładzie Politechniki Radomskiej 
Janusz Dyduch, Mieczysław Kornaszewski, Roman Pniewski
strony: 37-59
 streszczenie    pobierz (PDF 2 626 kB)

5.  Wybrane problemy związane z zastosowaniem w Polsce systemu zasilania trakcji elektrycznej 2 x 25 kV 50 Hz 
Artur Rojek
strony: 60-71
 streszczenie    pobierz (PDF 369 kB); mapa (JPG 827 kB)

6.  Problemy wyboru konstrukcji nawierzchni – analiza metodą ANKOT
Iwona Nowosińska
strony: 72-92
 streszczenie    pobierz (PDF 1 495 kB)

7.  Wykorzystanie spalinowych silników turbinowych w napędzie pojazdów szynowych 
Tadeusz Wolfram
strony: 93-104
 streszczenie    pobierz (PDF 1 370 kB)

8.  Determinanty zrównoważonego rozwoju transportu 
Janusz Poliński
strony: 105-142
 streszczenie    pobierz (PDF 337 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia