Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 150, 2010

1.  Działalność badawcza w rozwoju transportu kolejowego 
Jarosław Moczarski
strony: 7-30
 streszczenie    pobierz (PDF 191 kB)

2.  Działalność COBIRTK / CNTK w zakresie rozwoju techniki trakcji i taboru PKP w latach 1956–2010  
Marek Czarnecki
strony: 31-44
 streszczenie    pobierz (PDF 130 kB)

3.  Odzwierciedlenie rozwoju dróg kolejowych w „Problemach Kolejnictwa”
Andrzej Oczykowski
strony: 45-52
 streszczenie    pobierz (PDF 126 kB)

4.  Wkład specjalistów ruchu kolejowego i przewozów CNTK w rozwój kolei polskich – wczoraj, dziś i jutro 
Janusz Poliński
strony: 53-58
 streszczenie    pobierz (PDF 113 kB)

5.  Wpływ podkładek wibroizolacyjnych w podkładach betonowych na wzajemne oddziaływanie pojazdu, nawierzchni i podtorza 
Mirosław Bukowski
strony: 59-88
 streszczenie    pobierz (PDF 1 868 kB)

6.  Problemy związane z modernizacją linii o małym natężeniu ruchu
Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Marta Gryglas
strony: 89-120
 streszczenie    pobierz (PDF 477 kB)

7.  Badania i rozwój przytwierdzenia sprężystego SB
Andrzej Oczykowski 
strony: 121-156
 streszczenie    pobierz (PDF 3 380 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia