Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 146, 2008

1.  Stosowanie hamulców tarczowych w pojazdach szynowych a zagrożenie środowiska 
Mikołaj Moczarski
strony: 5-13
 streszczenie    pobierz (PDF 272 kB)

2.  Wpływ zmienności masy jednego z pojazdów na niebezpieczeństwo zejścia koła z szyny podczas zderzenia czołowego  
Jerzy Pawlus
strony: 14-26
 streszczenie    pobierz (PDF 705 kB)

3.  Zastosowanie wielokryterialnej oceny do wyboru wariantu modernizacji elementów infrastruktury kolejowej
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak
strony: 27-35
 streszczenie    pobierz (PDF 416 kB)

4.  Transport kombinowany w tranzycie zachód – wschód. Przykład możliwości rozwoju 
Bożysław Bogdaniuk, Teresa Jarzębińska
strony: 36-52
 streszczenie    pobierz (PDF 1 275 kB)

5.  Rola tramwaju towarowego w ograniczeniu wykorzystywania TIR-ów zaopatrujących duże miasta 
Janusz Poliński
strony: 53-64
 streszczenie    pobierz (PDF 1 319 kB)

6.  Nowelizacja warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3
Eugeniusz Skrzyński
strony: 65-80
 streszczenie    pobierz (PDF 500 kB)

7.  Charakterystyczne uszkodzenia zestawu kołowego powodujące zdarzenia wypadkowe 
Ireneusz Mikłaszewicz
strony: 81-94
 streszczenie    pobierz (PDF 2 660 kB)

8.  SITKOL – powszechna informacja
Bogusław Bartosik
strony: 95-109
 streszczenie    pobierz (PDF 501 kB)

9.  Biogramy niektórych polskich inżynierów kolejowych działających w II Rzeczpospolitej 
Andrzej Jarominiak
strony: 110-120
 pobierz (PDF 267 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia