Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 160, 2013

Wstęp
 czytaj    pobierz (PDF 172 kB)

1.  Theoretical and Practical Perspectives of Application of High Pressure Water Mist Systems for Railway Vehicles (Zastosowanie wysokociśnieniowych systemów mgły wodnej w taborze szynowym) 
Michele Barbagli
strony: 7-27
słowa kluczowe: TRANSFEU, bezpieczeństwo pożarowe, tabor pasażerski, przewidywalność rozwoju pożaru, symulacja FSE
 streszczenie    pobierz (PDF 1 701 kB)

2. European Standardization in Fire Safety of Rolling Stock (Normalizacja europejska w ochronie przeciwpożarowej taboru szynowego)
Zsolt Bencze
strony: 29-34
słowa kluczowe: EN-45545, CEN / CENELEC, project TRANSFEU
 streszczenie    pobierz (PDF 602 kB)

3. Test Methods and Instrumentation for Assessing Reaction to Fire Properties of Railway Rolling Stock (Metody badań i aparatura stosowana do oceny właściwości reakcji taboru kolejowego na ogień)
Sean Gregory, Stephen J. Grayson, Suresh Kumar
strony: 35-50
słowa kluczowe: właściwości palno-dymowe materiałów, badania, aparatura badawcza, jednolite procedury badawcze
 streszczenie    pobierz (PDF 1 675 kB)

4.  Application of Fire Safety Engineering to Rolling Stock (Wkład i ograniczenia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego do oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego w pociągach europejskich)
Eric Guillaume, Anycée Camillo, Alain Sainrat
strony: 51-75
słowa kluczowe: TRANSFEU, bezpieczeństwo pożarowe, tabor pasażerski, przewidywalność rozwoju pożaru, symulacja FSE
 streszczenie    pobierz (PDF 1 636 kB)

5.  Modern Trends of Fire Protection in Rolling Stock 2013 (Systemy wykrywania pożaru do zastosowań w taborze szynowym 2013)
Michael Klinger
strony: 77-98
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, straż pożarna, mgła wodna, tabor kolejowy
 streszczenie    pobierz (PDF 1 669 kB)

6. Low Pressure Water Mist Fire Protection System (Niskociśnieniowy system mgły wodnej do ochrony przeciwpożarowej) 
Krzysztof Pikulski
strony: 99-108
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, woda, mgła wodna, system niskociśnie-niowej mgły wodnej
 streszczenie    pobierz (PDF 786 kB)

7. Development of Requirements for Fire Protection of Rol-ling Stock in Poland and ITS Comparison with EN 45545 (Rozwój wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego w Polsce i ich porównanie z EN 45545) 
Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska
strony: 109-120
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, tabor, właściwości ognia i dymu
 streszczenie    pobierz (PDF 440 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia