Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 161, 2013

1.  Hybrydowe układy sterowania napędu rogatkowego JEGD-50 
Marek Bartczak
strony: 5-19
słowa kluczowe: napęd rogatkowy, układy sterowania, urządzenia sygnalizacji przejazdowej
 streszczenie    pobierz (PDF 797 kB)

2. Scenariusz operacyjny. Nowa forma dokumentacji technicznej dla systemów zapewniających interoperacyjność
Paweł Gradowski
strony: 21-41
słowa kluczowe: ERTMS, ETCS, GSM-R, scenariusze operacyjne
 streszczenie    pobierz (PDF 462 kB)

3. Impregnowanie drewnianych podkładów kolejowych z uwzględnieniem właściwości fizykochemicznych stosowanych środków ochrony drewna
Agnieszka Jaworska, Danuta Milczarek, Elżbieta Naduk
strony: 43-58
słowa kluczowe: impregnowanie, drewniane podkłady kolejowe, środki ochrony drewna, olej kreozotowy
 streszczenie    pobierz (PDF 302 kB)

4.  Модель прогноза месячных расходов электроэнергии тяговой подстанции на основе гармонического анализа (Model prognozowania miesięcznego zużycia energii elektrycznej dla podstacji trakcyjnej na podstawie analizy harmonicznej) 
V.G. Kuznecov
strony: 59-66
słowa kluczowe: prognoza, podstacja trakcyjna, zużycie energii elektrycznej
 streszczenie    pobierz (PDF 384 kB)

5.  Passenger Demand for a High-speed NetworkAcross Europe (Zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie dla pociągów dużej prędkości)
Tilo Schumann
strony: 67-86
słowa kluczowe:  zapotrzebowanie, przyszłość, pociągi dużej prędkości, model sieci
 streszczenie    pobierz (PDF 7 358 kB)

6. Podtorze na liniach kolejowych dużych prędkości 
Eugeniusz Skrzyński
strony: 87-124
słowa kluczowe:  koleje, duże prędkości, podtorze, wymagania, ochrona środowiska
 streszczenie    pobierz (PDF 2 705 kB)

7. Niekontrolowane uwolnienie się substancji niebezpiecznych w transporcie kolejowym. Białystok 2010. Analiza skutków oraz przyczyn katastrofy 
Tomasz Węsierski, Paweł Leszczyński, Bogusław Bartosik, Krzysztof Ochociński
strony: 125-138
słowa kluczowe:  ratownictwo chemiczne, katastrofa kolejowa, studium przypadku, BLEVE, pożar kulisty
 streszczenie    pobierz (PDF 1 689 kB)

8. Kolejowe połączenia do lotnisk w Polsce – stan istniejący 
Iwona Wróbel
strony: 139-155
słowa kluczowe:  przewozy pasażerskie, przewozy kolejowe, kolej aglomeracyjna, lotniska
 streszczenie    pobierz (PDF 690 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia