Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 167, 2015

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 53 kB)

1.  Czterdzieści lat Centralnej Magistrali Kolejowej 
Tadeusz Augustowski, Andrzej Gołaszewski
strony: 7-23
słowa kluczowe: Centralna Magistrala Kolejowa, parametry techniczne, projektowanie, budowa, eksploatacja, wyposażenie techniczne
 streszczenie    pobierz (PDF 747 kB)

2. Numerical Methods of Validation of Valve Systems of Railway Hydraulic Dampers (Numeryczne metody walidacji systemów zaworowych amortyzatorów kolejowych)
Piotr Czop, Mateusz Woźniak
strony: 25-33
słowa kluczowe: tłumik hydrauliczny, siły tłumienia, zawór dyskowy, model numeryczny, wytrzymałość zmęczeniowa
 streszczenie    pobierz (PDF 776 kB)

3. EMC Problems in Devices Control Signalling and Telecommunication (Problematyka EMC w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych)
Artur Dłużniewski, Łukasz John, Mieczysław Laskowski
strony: 35-41
słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, systemy telekomunikacyjne
 streszczenie    pobierz (PDF 422 kB)

4. Концепция мониторинга и диагностирования электрооборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог (Koncepcja monitoringu i diagnostyki elektrycznego wyposażenia kolejowych podstacji trakcyjnych)
Aleksandr Aleksandrovič Matusevič 
strony: 43-49
słowa kluczowe:  zasilanie trakcyjne, linie kolejowe, monitoring, Smart Grid, podstacja trakcyjna, wyposażenie elektryczne, konserwacja i naprawy, diagnostyka, niezawodność systemu, rzeczywisty stan techniczny
 streszczenie    pobierz (PDF 234 kB)

5. Wybrane problemy korozji w taborze szynowym i infrastrukturze
Elżbieta Naduk
strony: 51-55
słowa kluczowe:  powłoki ochronne, metody badań, wymagania, zabezpieczenie przed korozją
 streszczenie    pobierz (PDF 1 661 kB)

6. Technika przesuwnych kół taboru warunkiem usprawnienia przewozów na styku kolei 1435/1520 mm
Janusz Poliński 
strony: 57-69
słowa kluczowe:  transport, transport międzynarodowy, przesuwne koła wagonów
 streszczenie    pobierz (PDF 5 239 kB)

7. Problemy modernizacji i rewitalizacji podtorza 
Eugeniusz Skrzyński 
strony: 71-86
słowa kluczowe:  podtorze kolejowe, modernizacja, rewitalizacja, nieprawidłowości
 streszczenie    pobierz (PDF 3 339 kB)

8.  Metoda określania maksymalnej prędkości jazdy na łukach, dostosowana do specyfiki tras tramwajowych
Jacek Szmagliński 
strony: 87-95
słowa kluczowe: tor tramwajowy, układ geometryczny, obliczenia trakcyjne
 streszczenie    pobierz (PDF 422 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia