Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 157, 2012

1.  Techniczne specyfikacje interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” jako podstawa zmian w przepisach PKP 
Romuald Jakubowski
strony: 5-22
 streszczenie    pobierz (PDF 186 kB)

2.  Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących 
Janusz Poliński
strony: 23-44
 streszczenie    pobierz (PDF 1 573 kB)

3.  Użytkowanie pojazdów szynowych jako czynnik stymulujący działalność obsługową 
Mikołaj Moczarski
strony: 45-72
 streszczenie    pobierz (PDF 437 kB)

4.  Ocena zagrożeń w świetle statystyk pęknięć szyn 
Julian Bałuch
strony: 73-81
 streszczenie    pobierz (PDF 738 kB)

5.  Znaczenie transportu kolejowego w polityce wspólnotowej Unii Europejskiej 
Magdalena Garlikowska
strony: 82-103
 streszczenie    pobierz (PDF 174 kB)

6.  System zarządzania bezpieczeństwem jako forma zinstytucjonalizowanego bezpieczeństwa na dworcach kolejowych 
Bogusław Bartosik
strony: 104-117
 streszczenie    pobierz (PDF 155 kB)

7.  Ograniczenia występujące w modernizacji linii i stacji kolejowych 
Ivana Martinčević
strony: 118-126
 streszczenie    pobierz (PDF 156 kB)

8.  Plany transportowe w kontekście ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 
Iwona Wróbel
strony: 127-137
 streszczenie    pobierz (PDF 190 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia