Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 164, 2014

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 148 kB)

1.  From Concept Design to Validation and Verification: Case Study of a Modern and Integrated Fire Protection System for Application on Rolling Stock (Od projektu studyjnego do legalizacji i weryfikacji: analiza przypadku dla nowoczesnego i zintegrowanego układu ochrony przeciwpożarowej do zastosowań w taborze kolejowym)
Michele Barbagli
strony: 7-20
słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa; wykrywanie pożaru; zwalczanie pożaru; bezpieczeństwo pożarowe; tabor kolejowy; projekt; mgła wodna; aerosol; gaz; azot
 streszczenie    pobierz (PDF 791 kB)

2. New Generation of Multifunction Sensors Specially Designed for Rolling Stock Applications (Nowa generacja czujników wielofunkcyjnych przeznaczonych specjalnie do zastosowań w taborze kolejowym)
Raimondo Caprio
strony: 21-42
słowa kluczowe: czujnik, dym, wielofunkcyjność, koleje, bezpieczeństwo, normy
 streszczenie    pobierz (PDF 1 653 kB)

3. The Possible Use of Evacuation Modelling Tools for the Rolling Stock (Możliwość stosowania narzędzi modelowania ewakuacji dla taboru kolejowego)
Guillaume Craveur, Patric Guyet
strony: 43-56
słowa kluczowe: ewakuacja, modelowanie, FDS+Evac, buildingEXODUS, bezpieczeństwo
 streszczenie    pobierz (PDF 1 659 kB)

4.  Recent Fire Safety Regulations and Ongoing Processes in Europe Regarding Active Fire Protecion Systems in Rolling Stock (Najnowsze przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz procesy za-chodzące w Europie w zakresie układów aktywnej ochrony przeciwpożarowej taboru kolejowego) 
Michael Klinger 
strony: 57-68
słowa kluczowe: standardy, normy, przepisy, wymagania, ochrona przeciwpożarowa, wykrywanie pożaru, zwalczanie pożaru
 streszczenie    pobierz (PDF 212 kB)

5.  Revision Process of EN 45545 (Proces zmian normy EN 45545)
Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska
strony: 63-78
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, tabor, właściwości ognia i dymu, CEN/CENELEC
 streszczenie    pobierz (PDF 422 kB)

6. Fire Resistance Testing of Railway Rolling Stock – Initial Findings from the Implementation of a Standard EN 45545-3:2013 (Badanie odporności ogniowej konstrukcji stosowanych w taborze szynowym – wstępne wnioski z wdrożenia normy EN 45545-3:2013) 
Sebastian Ukleja, Maria Walk, Helena Modrzejewska, Robert Kaźmierowski
strony: 79-91
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo pożarowe, tabor kolejowy
 streszczenie    pobierz (PDF 1 286 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia