Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 163, 2014

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 153 kB)

1. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych na przykładzie badań osi kolejowych
Łukasz Antolik
strony: 7-24
słowa kluczowe: zestaw kołowy, badania ultradźwiękowe, pęknięcie zmęczeniowe, blok kalibracyjny
 streszczenie    pobierz (PDF 324 kB)

2. Bezpieczeństwo i ryzyko na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Adrzej Białoń, Marek Pawlik
strony: 25-41
słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ryzyko, zagrożenia
 streszczenie    pobierz (PDF 324 kB)

3. Określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
Władysław Koc, Andrzej Wilk, Piotr Chrostowski, Sławomir Grulkowski
strony: 43-65
słowa kluczowe: tor bezstykowy, siły podłużne, metoda pomiarowa
 streszczenie    pobierz (PDF 1 969 kB)

4.  Static and Dynamic Tests Performed on a Flat Wagon (Statyczne i dynamiczne badania wagonu – platformy) 
Nicolae Sandu, Nicusor Laurentiu Zaharia 
strony: 67-77
słowa kluczowe: koleje, wagon-platforma, badania, tabor kolejowy, czujnik tensometryczny
 streszczenie    pobierz (PDF 2 179 kB)

5.  Niezawodność układów zasilania stosowanych w systemach monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym
Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński
strony: 79-89
słowa kluczowe: transport, układy zasilania, niezawodność 
 streszczenie    pobierz (PDF 507 kB)

6. Eksploatacja i modernizacja systemów sterowania ruchem kolejowym  
Szymon Surma, Jakub Młyńczak
strony: 91-99
słowa kluczowe:  sterowanie ruchem kolejowym, niezawodność, naprawy, zapasy
 streszczenie    pobierz (PDF 426 kB)

7. Cиловые полупроводниковые преобразователи на электровозах переменного тока в Pоссии (Przekształtniki półprzewodnikowe dużej mocy na lokomotywach elektrycznych na prąd przemienny w Rosji) 
S.V. Vlas'evskij
strony: 101-124
 streszczenie    pobierz (PDF 2 886 kB)

8.  Ocena realizacji krajowego planu transportowego według rozkładu jazdy pociągów 2013/2014
Iwona Wróbel
strony: 125-144
słowa kluczowe:  publiczny transport zbiorowy, kolejowe przewozy międzywojewódzkie, kolejowe przewozy międzynarodowe
 streszczenie    pobierz (PDF 363 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia