Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 170, 2016

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 50 kB)

1.   Niskie ekrany – skuteczna ochrona przed hałasem w transporcie kolejowym
Kamil Hajduk
strony: 7-14
słowa kluczowe: hałas, kolej, ekrany akustyczne, proces inwestycyjny, innowacje, badanie i rozwój, ekologia
 streszczenie    pobierz (PDF 485 kB)

2. Uniwersalna metoda projektowania regulacji osi toru z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych i optymalizacji
Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska
strony: 15-24
słowa kluczowe: układ geometryczny toru, pomiary satelitarne, projektowanie, optymalizacja wyboru wariantu, wspomaganie komputerowe
 streszczenie    pobierz (PDF 428 kB)

3. Możliwości uproszczenia procedury monitorowania hałasu tramwajowego z punktu widzenia automatyzacji procesu analitycznego
Paweł Komorski, Bartosz Czechyra, Tomasz Nowakowski
strony: 25-30
słowa kluczowe: tramwaj, pomiary akustyczne, system monitorowania hałasu
 streszczenie    pobierz (PDF 318 kB)

4.  Syntetyczny wskaźnik oceny wichrowatości toru
Michał Migdal 
strony: 31-39
słowa kluczowe: wichrowatość, diagnostyka, jakość geometryczna toru, pojazdy pomiarowe
 streszczenie    pobierz (PDF 501 kB)

5. Wpływ procesu produkcji na jakość obręczy kolejowych 
Ireneusz Mikłaszewicz, Dariusz Kowalczyk, Jacek Boruciński
strony: 41-49
słowa kluczowe:  studzenie obręczy, stan surowy, symulacja rozkładu naprężeń
 streszczenie    pobierz (PDF 712 kB)

6. Wpływ zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych na podatność modernizacyjną układów torowych
Mirosław Jan Nowakowski
strony: 51-61
słowa kluczowe:  podatność modernizacyjna, geometria toru, parametry kinematyczne
 streszczenie    pobierz (PDF 169 kB)

7. Badanie wybranych właściwości systemu powłokowego „antygraffiti” dla pojazdów szynowych
Łukasz Pasieczyński, Norbert Radek 
strony: 63-69
słowa kluczowe:  antygraffiti, usuwanie graffiti, własności mechaniczne powłok malarskich, transport szynowy
 streszczenie    pobierz (PDF 605 kB)

8.  Wybrane zagadnienia eksploatacji układów hamulcowych współczesnych pojazdów szynowych
Wojciech Sawczuk 
strony: 71-78
słowa kluczowe:  hamulec tarczowy, eksploatacja, zużycie
 streszczenie    pobierz (PDF 1 239 kB)

9.  Modelowanie poziomu bezpieczeństwa trójrodzajowych systemów ochrony peryferyjnej na przykładzie obiektów kolejowych
Mirosław Siergiejczyk, Jerzy Chmiel, Adam Rosiński
strony: 79-85
słowa kluczowe: bezpieczeństwo, modelowanie, ochrona peryferyjna
 streszczenie    pobierz (PDF 193 kB)

10.  Ocena powierzchni tocznej szyn na podstawie pomiarów falistości
Grzegorz Stencel 
strony: 87-93
słowa kluczowe:  zużycie faliste szyn, wady powierzchni tocznej szyn, pomiary szyn
 streszczenie    pobierz (PDF 226 kB)

11.  Synteza detektora kierunku do elektronicznego licznika osi
Andrzej Wolfenburg
strony: 95-102
słowa kluczowe:  licznik osi, synteza detektora kierunku, układ anty-koincydencji impulsów
 streszczenie    pobierz (PDF 214 kB)

12.  Metody badań systemów powłokowych do długoletniej ochrony przed korozją
Małgorzata Zubielewicz, Grażyna Kamińska-Bach, Agnieszka Królikowska
strony: 103-110
słowa kluczowe: powłoki antykorozyjne, właściwości ochronne, metody badań
 streszczenie    pobierz (PDF 214 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia