Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 176, 2017

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
 czytaj    pobierz (PDF 55 kB)

1.  Techniczne i technologiczne środki zapewnienia rozwoju transportu interoperacyjnego pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską 
Rostyslav Domin
strony: 7-13
słowa kluczowe: transport kombinowany, tabor, zmiana rozstawu kół
 streszczenie  pobierz (PDF 293 kB)  

2. Wykorzystanie środków symulacji komputerowej do oceny ryzyka wykolejenia
Rostyslav Domin, Ganna Cherniak
strony: 15-21
słowa kluczowe: tabor, bezpieczeństwo ruchu, wykolejenie, dynamika ruchu, symulacja komputerowa czynników wykolejenia
 streszczenie  pobierz (PDF 114 kB)   

3. Macierzowa metoda wskaźnikowa prognozowania pasażerskich potoków kolejowych
Szymon Klemba
strony: 23-32
słowa kluczowe: transport kolejowy, modelowanie podróży, prognoza przewozów
 streszczenie  pobierz (PDF 145 kB) 

4. Przewozy przesyłek nadzwyczajnych koleją w Polsce 
Krzysztof Ochociński, Robert Kruk
strony: 33-39
słowa kluczowe: skrajnia, przewozy ładunków
 streszczenie  pobierz (PDF 596 kB)   

5. Ustawowe aspekty standaryzacji oznakowania stacji pasażerskich w Polsce 
Paweł Podleśko
strony: 41-49
słowa kluczowe: stacja pasażerska, dostępność transportu kolejowego, standaryzacja oznakowania, obiekt infrastruktury usługowej, operator infrastruktury usługowej
 streszczenie  pobierz (PDF 113 kB)   

6. Elementy dotykowe na peronach transportu szynowego – ocena rozwiązań w świetle obowiązujących aktów prawnych
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
strony: 51-59
słowa kluczowe: peron, strefa zagrożenia, elementy dotykowe
 streszczenie  pobierz (PDF 1 139 kB)   

7. Systemy informatyczne w infrastrukturze kolejowej
Eugeniusz Skrzyński, Krzysztof Ochociński
strony: 61-78
słowa kluczowe: infrastruktura kolejowa, systemy informatyczne, PKP PLK S.A.
 streszczenie   pobierz (PDF 1 018 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia