Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 152, 2011

1.  Przydatność eksploatacyjna przekładek podszynowych a wymagania norm europejskich 
Łukasz Antolik
strony: 9-19
 streszczenie    pobierz (PDF 864 kB)

2.  Wielkości kinematyczne w projektowaniu układów geometrycznych toru na kolejach dużych prędkości  
Henryk Bałuch
strony: 23-32
 streszczenie    pobierz (PDF 232 kB)

3.  Jakość robót jako wyznacznik cykli napraw nawierzchni
Maria Bałuch
strony: 33-41
 streszczenie    pobierz (PDF 208 kB)

4.  Badanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238 
Andrzej Białoń, Dominik Adamski, Piotr Pajka
strony: 43-49
 streszczenie    pobierz (PDF 201 kB)

5.  Emisja zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez tabor kolejowy 
Andrzej Białoń, Artur Dłużniewski, Łukasz John
strony: 51-66
 streszczenie    pobierz (PDF 745 kB)

6.  Podstawowe założenia i funkcje symulatora ETCS
Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Marta Gryglas
strony: 67-76
 streszczenie    pobierz (PDF 1 584 kB)

7.  Problemy certyfikacji urządzeń srk na przykładzie ERTMS 
Andrzej Białoń, Paweł Gradowski, Andrzej Toruń 
strony: 77-88
 streszczenie    pobierz (PDF 771 kB)

8.  Systemy automatycznego rozrządzania wagonów – wczoraj i dziś 
Mariusz Buława, Janusz Dyduch, Jarosław Moczarski
strony: 89-101
 streszczenie    pobierz (PDF 764 kB)

9.  Osiągnięcia i kierunki badań naukowych i wdrożeniowych dla kolejnictwa prowadzone w Zakładzie Sterowania Ruchem PW
Mirosława Dąbrowa-Bajon, Wiesław Zabłocki
strony: 103-110
 streszczenie    pobierz (PDF 159 kB)

10.  Zabezpieczenie odgromowe wybranych obiektów kolejowych 
Artur Dłużniewski, Łukasz John, Mieczysław Laskowski
strony: 111-124
 streszczenie    pobierz (PDF 481 kB)

11.  System monitorowania i nadzoru ruchu kolejowego 
Sławomir Gajewski, Małgorzata Gajewska, Marcin Sokół, Ryszard J. Katulski, Andrzej Pawłowski
strony: 125-132
 streszczenie    pobierz (PDF 194 kB)

12.  Rola i znaczenie certyfikacji wyrobów kolejowych na wspólnym rynku europejskim
Magdalena Garlikowska
strony: 133-142
 streszczenie    pobierz (PDF 123 kB)

13.  Badania przemieszczeń pionowych konstrukcji pod obciążeniem dynamicznym 
Maciej Jamka 
strony: 143-154
 streszczenie    pobierz (PDF  2 917 kB)

14.  Sześćdziesiąt lat badań sieci trakcyjnej i odbieraków prądu 
Marek Kaniewski
strony: 155-171
 streszczenie    pobierz (PDF 1 870 kB)

15.  Mobilny system monitorowania kolejowego transportu kontenerowego 
Ryszard J. Katulski, Jacek Stefański, Jarosław Sadowski, Sławomir J. Ambroziak
strony: 173-181
 streszczenie    pobierz (PDF 688 kB)

16.  Wybrane zagadnienia prognozowania potoków pasażerskich 
Szymon Klemba
strony: 183-195
 streszczenie    pobierz (PDF 323 kB)

17.  Metoda projektowania rejonu zmiany kierunku trasy kolejowej
Władysław Koc
strony: 197-217
 streszczenie    pobierz (PDF 494 kB)

18.  Badania systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie ich certyfikacji 
Lech Konopiński, Paweł Drozd
strony: 221-228
 streszczenie    pobierz (PDF 197 kB)

19.  Badania laboratoryjne przekładek podszynowych w przytwierdzeniach szyn kolejowych według norm CEN 
Zofia Kowalska
strony: 229-249
 streszczenie    pobierz (PDF 468 kB)

20.  Rozwiązania dotyczące uwarunkowań środowiskowych w procesie modernizacji magistral kolejowych 
Wojciech Kozłowski, Andrzej Surowiecki
strony: 251-266
 streszczenie    pobierz (PDF 364 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia