Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 171, 2016

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 45 kB)

1.  Aktywne systemy gaśnicze z użyciem mgły wodnej pod wysokim ciśnieniem: pierwsze doświadczenia z testów zgodnych z włoską normą UNI 11565 (Low Noise Barriers – High-pressure Water Mist Active Firefighting Systems: First Testing Experiences According to Italian Standard UNI 11565)
Michele Barbagli
strony: 7-15
słowa kluczowe: UNI 11565:2014, UNI 11565:2016, ochrona przeciwpożarowa, gaszenie pożarów, mgła wodna, badania, bezpieczeństwo, norma, tabor
 streszczenie    pobierz (PDF 375 kB)

2. Wykrywanie usterek i tolerowalny poziom intensywności zagrożeń na przykładzie systemu UniAC1
Michał Bigus, Wojciech Ulatowski
strony: 17-20
słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo na kolei, system liczenia osi, sterowanie ruchem kolejowym, analiza zagrożeń
 streszczenie    pobierz (PDF 313 kB)

3. Nowelizacja przepisów normalizacyjnych dotyczących badań taboru kolejowego w zakresie EMC (The Amendment of the Standardization Rules Concerning Testing of Rolling Stock in Terms of EMC)
Artur Dłużniewski, Łukasz John, Mieczysław Laskowski
strony: 21-26
słowa kluczowe: tabor kolejowy, metodyka pomiarów, kompatybilność elektromagnetyczna, emisja zaburzeń promieniowana, emisja zaburzeń przewodzona
 streszczenie    pobierz (PDF 231 kB)

4. Doświadczenia zdobyte w testach palnościowych siedzeń przeprowadzonych zgodnie z normami EN 45 545-2 i DIN 5510-2 (Experience Gained from Fire Tests According to EN 45 545-2 and DIN 5510-2 for Testing of Seats) 
Dieter Hohenwarter 
strony: 27-38
słowa kluczowe:  testy palnościowe materiałów i siedzeń używanych na kolei, testy palnoś-ciowe siedzeń tramwajowych
 streszczenie    pobierz (PDF 2 473 kB)

5. Rozwój i badania nowych rozwiązań wyposażenia sieci elektrycznej (Development and Testing of New Solutions of Overhead Contact Line Accessories)
Grzegorz Kiesiewicz, Tadeusz Knych, Paweł Kwaśniewski, Artur Rojek
strony: 39-50
słowa kluczowe:  sieć trakcyjna, przewód jezdny, urządzenia sieci trakcyjnej, badania numeryczne
 streszczenie    pobierz (PDF 1 284 kB)

6. Koszty modernizacji na przykładzie linii 131
Roksana Licow, Franciszek Tomaszewski
strony: 51-56
słowa kluczowe:  modernizacja, jakość początkowa, trwałość toru
 streszczenie    pobierz (PDF 312 kB)

7. Wykrywanie wad sygnału na złączu szynowym (Defect Signal Detection Within Rail Junction of Railway Tracks)
Vitalij Nichoga, Igor Storozh, Volodymyr Storozh, Oleg Saldan 
strony: 57-62
słowa kluczowe:  diagnostyka toru kolejowego, wada, złącze szynowe
 streszczenie    pobierz (PDF 199 kB)

8.  Norma EN 45545 w okresie transformacji z perspektywy brytyjskiej (EN 45545 in Transition – a GB Perspective)
Richard Nowell 
strony: 63-66
słowa kluczowe:  LOC&PAS TSI (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Tabor – Lokomotywy i Tabor Pasażerski), norma EN  45545, normy krajowe Wielkiej Brytanii, pożar, siedzenia, Rail Standard and Safety Board – Rada ds. Normalizacji i Bezpieczeństwa Kolei), badania naukowe
 streszczenie    pobierz (PDF 140 kB)

9.  Wpływ źródła zapłonu na spalanie siedzenia pasażerskiego (Influence of the Ignition Source on Passenger Seat Burning)
Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska
strony: 67-77
słowa kluczowe:  ochrona przeciwpożarowa, tabor pasażerski, szybkość wydzielania ciepła, bagaż podróżnego, kalorymetr meblowy, EN 45545-2
 streszczenie    pobierz (PDF 1 603 kB)

10.  Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji
Tomasz Staśkiewicz , Tomasz Nowakowski 
strony: 79-86
słowa kluczowe:  tramwaj, styk koło-szyna, eksploatacja
 streszczenie    pobierz (PDF 414 kB)

11.  Model wybranych operacji w intermodalnym terminalu przeładunkowym
Mateusz Zając , Justyna Świeboda
strony: 87-97
słowa kluczowe:  transport intermodalny, plac przeładunkowy, przeładunek kontenerów, harmonogramowanie przeładunków
 streszczenie    pobierz (PDF 171 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia