Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 151, 2010

1.  Tabor trakcyjny dla pociągów pasażerskich dużej prędkości (wzorce dla PKP) 
Tadeusz Wolfram
strony: 5-18
 streszczenie    pobierz (PDF 217 kB)

2.  Podstawy recyklingu materiałów w transporcie szynowym ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych  
Mariusz Fabijański
strony: 19-27
 streszczenie    pobierz (PDF 403 kB)

3.  Linie kolejowe dużych prędkości
Kazimierz Towpik
strony: 28-70
 streszczenie    pobierz (PDF 3 296 kB)

4.  Koleje dużych prędkości na tle rozwoju sieci kolejowej w Chinach 
Andrzej Massel
strony: 71-100
 streszczenie    pobierz (PDF 201 kB)

5.  Ocenianie jakości projektów rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych w dziedzinie obsługiwania pojazdów szynowych 
Mikołaj Moczarski
strony: 101-115
 streszczenie    pobierz (PDF 281 kB)

6.  Prognozowanie pęknięć szyn
Henryk Bałuch, Julian Bałuch
strony: 116-135
 streszczenie    pobierz (PDF 536 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia