Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 158, 2013

1.  Wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej 
Barbara Rymsza
strony: 5-18
słowa kluczowe: bezpieczeństwo transportu kolejowego, prognoza zmian klimatu, instrukcje utrzymania i eksploatacji
 streszczenie    pobierz (PDF 543 kB)

2. Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Cz. II - Ścieżki dotykowe
Janusz Poliński
strony: 19-34
słowa kluczowe: niewidomy, ścieżka dotykowa, bezpieczeństwo, dostępność
 streszczenie    pobierz (PDF 1 161 kB)

3. Wykonywanie i badanie kolejowych złączy szynowych
Ireneusz Mikłaszewicz
strony: 35-50
słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, złącza szynowe, badania
 streszczenie    pobierz (PDF 2 596 kB)

4.  Wpływ środowisk agresywnych na właściwości popularnych materiałów polimerowych stosowanych w transporcie szynowym 
Mariusz Fabijański
strony: 51-68
słowa kluczowe: materiały polimerowe, odporność chemiczna, środki agresywne, właściwości mechaniczne
 streszczenie    pobierz (PDF 546 kB)

5.  Uwarunkowania przewozów towarowych pomiędzy Polską i Holandią
Baptiste Calvet
strony: 69-88
słowa kluczowe:  transport międzynarodowy, kolejowy transport intermodalny, kolejowe przewozy Polska – Holandia
 streszczenie    pobierz (PDF 492 kB)

6. Zagrożenia w nawierzchni kolejowej - badania i przeciwdziałanie
Henryk Bałuch
strony: 89-110
słowa kluczowe:  nawierzchnia kolejowa, zagrożenia, typologia uszkodzeń, rozwój wad
 streszczenie    pobierz (PDF 970 kB)

7. Психологическое сопровождение деятельности работников железнодорожного транспорта Украины (Psihologiceskoe soprovozdenie deatel’nostij rabotnikov zeleznodoroznogo transporta Ukrainy)
V.N. Samsonkin, Z.P. Mazyrenko
strony: 111-118
słowa kluczowe:  załoga, lokomotywa, profesjonalny dobór, działalność, profesjonalny rozwój  
 streszczenie    pobierz (PDF 670 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia