Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 147, 2008

1.  Dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych – skala problemu 
Janusz Poliński
strony: 5-22
 streszczenie    pobierz (PDF 623 kB)

2.  Podstawowe wymagania dla stacji kolejowych ujęte w technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu „Infrastruktura”, dotyczące obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej  
Marcin Gołębiewski
strony: 23-32
 streszczenie    pobierz (PDF 227 kB)

3.  Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich przystosowanych do przewozu osób o ograniczonych możliwościach ruchowych – według TSI PRM
Marceli Lalik
strony: 33-47
 streszczenie    pobierz (PDF 1 255 kB)

4.  Budowa strategii dla firmy 
Leszek Skolasiński
strony: 48-54
 streszczenie    pobierz (PDF 166 kB)

5.  Komputerowe wspomaganie decyzji w modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej 
Norbert Adamko, Peter Márton, Jarosław Moczarski
strony: 55-73
 streszczenie    pobierz (PDF 1 319 kB)

6.  Podatność obsługowa  pojazdów szynowych – istota, znaczenie, metody oceniania
Mikołaj Moczarski
strony: 74-108
 streszczenie    pobierz (PDF 813 kB)

7.  Współpraca w zakresie oceny zgodności wyrobów kolejowych na płaszczyźnie europejskiej 
Magdalena Garlikowska
strony: 109-124
 streszczenie    pobierz (PDF 1 325 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia