Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 159, 2013

Wstęp
 otwórz (PDF 172 kB)

1.  Researches and tests of high-speed circuit breakers for rolling stock and substations in 3 kV DCtraction power system (Badania pojazdowych i podstacyjnych wyłączników szybkich w systemie zasilania trakcji 3 kV DC) 
Artur Rojek, Magda Sidorowicz
strony: 7-30
słowa kluczowe: wyłącznik szybki, zwarcia, prąd krytyczny, koordynacja zabezpieczeń
 streszczenie    pobierz (PDF 585 kB)

2. Математическая модель задачи оптимальной дислокации поездов между тяговымиподстанциями по критерию минимума потерь мощности в тяговой сети (Matematyczny model zagadnienia optymalnego przemieszczenia pociągów pomiędzy podstacjami trakcyjnymi według kryterium minimalnych strat mocy w sieci trakcyjnej)
K.A. Kalašnikov
strony: 31-44
słowa kluczowe: straty mocy w sieci trakcyjnej, optymalne przemieszczenie pociągów, system zasilania trakcji elektrycznej
 streszczenie    pobierz (PDF 481 kB)

3. Porównanie kryteriów kwalifikacji przejazdów kolejowych i skrzyżowań drogowych
Mariusz Szopiński
strony: 45-58
słowa kluczowe: linie kolejowe, drogi samochodowe, przejazdy w poziomie szyn, warunki techniczne
 streszczenie    pobierz (PDF 1 599 kB)

4.  Modelowanie spalania kabli metodą FDS
Seweryn Brzozowski, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska
strony: 59-77
słowa kluczowe: modelowanie pożaru, ochrona przeciwpożarowa, tabor pasażerski, szybkość wydzielania ciepła, wiązka kabli
 streszczenie    pobierz (PDF 1 676 kB)

5.  Oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych i słabowidzących. Część III – Mapy dotykowe dworców kolejowych
Janusz Poliński
strony: 79-98
słowa kluczowe:  niewidomy, mapa dotykowa, bezpieczeństwo, dostępność
 streszczenie    pobierz (PDF 2 630 kB)

6. Модель напряженно-деформированного состояния железнодорожного пути на основе волновой теории распространения напряжений (Model odkształcenia stanu toru kolejowego w oparciu o teorię rozchodzenia się fal naprężeń) 
D.М. Кurgan, I.О. Bondarenko
strony: 99-111
słowa kluczowe:  tor kolejowy, naprężenia, deformacja, teoria falowa, fale sprężyste, niezawodność toru
 streszczenie    pobierz (PDF 1 374 kB)

7. Pomiary in situ postronnych zaburzeń radioelektrycznych w hali lokomotywowni Intercity Warszawa Olszynka Grochowska 
Mieczysław Laskowski, Artur Dłużniewski, Łukasz John
strony: 112-123
słowa kluczowe:  kompatybilność elektromagnetyczna, postronne zaburzenia radioelektryczne, tabor kolejowy, niepewność pomiaru
 streszczenie    pobierz (PDF 830 kB)

8. Lobbing kolejowy w strukturach Unii Europejskiej 
Magdalena Garlikowska
strony: 125-151
słowa kluczowe:  lobbing, Unia Europejska, instytucje unijne, grupy interesu
 streszczenie    pobierz (PDF 368 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia