Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 172, 2016

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 42 kB)

1.  Badanie wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu taboru na kolejach ukraińskich (Investigation of the Some Problems of Running Safety of Rolling Stock on the Ukrainian Railways)
R. Domin, Iu. Domin, G. Cherniak, A. Mostovych, V. Konstantidi, P. Greenday
strony: 7-17
słowa kluczowe: tabor, wykolejenie, symulacja komputerowa, właściwości wytrzymałościowe, badania i testy
 streszczenie    pobierz (PDF 849 kB)

2. Możliwości zastosowania zasobnikowych jednostek trakcyjnych na liniach kolejowych na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Natalia Karkosińska-Brzozowska
strony: 19-24
słowa kluczowe: zasobniki pojazdowe, zasobnikowa jednostka trakcyjna, jazda autonomiczna, Pomorska Kolej Metropolitalna
 streszczenie    pobierz (PDF 184 kB)

3. Innowacyjny system do transportu intermodalnego na bazie wagonu z obrotową platformą
Wiesław Krasoń, Tadeusz Niezgoda, Wiesław Barnat
strony: 25-34
słowa kluczowe: wagon specjalny z obrotową platformą ładunkową, system transportu intermodalnego, wybrane problemy zastosowania istniejącej infrastruktury kolejowej
 streszczenie    pobierz (PDF 674 kB)

4.  Przypadki pękania szyn w świetle obliczeń MES
Ireneusz Mikłaszewicz, Robert Bińkowski
strony: 35-45
słowa kluczowe: pękanie zmęczeniowe szyn, metoda elementów skończonych
 streszczenie    pobierz (PDF 2 286 kB)

5.  Wpływ balastowania torowiska na drgania parasejsmiczne w eksploatacji infrastruktury tramwajowej
Tomasz Nowakowski, Tomasz Staśkiewicz
strony: 47-54
słowa kluczowe:  torowisko tramwajowe, tramwaj, drgania parasejsmiczne, badania eksperymentalne
 streszczenie    pobierz (PDF 1 002 kB)

6. Zagadnienia modelowania niezawodności i bezpieczeństwa procesu przewozowego w systemie transportu szynowego
Franciszek J. Restel
strony: 55-65
słowa kluczowe:  niezawodność, bezpieczeństwo, transport szynowy
 streszczenie    pobierz (PDF 2 209 kB)

7. Rewizja krajowego Planu Transportowego i propozycje zmian
Iwona Wróbel, Szymon Klemba
strony: 67-84
słowa kluczowe:  plan transportowy, publiczny transport, przewozy, przewozy międzywojewódzkie
 streszczenie    pobierz (PDF 1 126 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia