Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 169, 2015

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 48 kB)

1.  Analiza wymiarowa w badaniach modelowych zużycia zestawów kołowych
Stanisław Guzowski, Maciej Michnej
strony: 7-14
słowa kluczowe: zużycie frettingowe, zestaw kołowy, symulacja, analiza wymiarowa
 streszczenie    pobierz (PDF 1 525 kB)

2. Rola intermodalnych terminali przeładunkowych w przewozach kolejowo-drogowych
Marianna Jacyna, Dariusz Pyza
strony: 15-27
słowa kluczowe: technologie transportu intermodalnego, intermodalne terminale przeładunkowe, infrastruktura terminali przeładunkowych
 streszczenie    pobierz (PDF 2 797 kB)

3. Model matematyczny integralnego wskaźnika utraty zasobów zasilania na podstacji trakcyjnej w warunkach eksploatacyjnych (Математическая модель интегрального показателя потери ресурса силового электрооборудования тяговых подстанций в условиях эксплуатации)
Aleksandr Aleksandrovič Matusevič
strony: 29-36
słowa kluczowe: zasilanie trakcyjne, podstacja trakcyjna, urządzenia elektroenergetyczne, obsługa techniczna i remont, rzeczywiste zasoby, utracone zasoby, pozostające zasoby, model matematyczny, kompleksowy wskaźnik oceny zasobu
 streszczenie    pobierz (PDF 372 kB)

4.  Spawanie laserowe stali stosowanych w środkach transportu
Norbert Radek 
strony: 37-46
słowa kluczowe:  spawanie laserowe, spoina, własności mechaniczne, transport
 streszczenie    pobierz (PDF 1 077 kB)

5.  Akustyka posterunków nastawczych na przykładzie wybranych pomieszczeń
Jan Radosz, Dariusz Pleban
strony: 47-51
słowa kluczowe:  hałas, akustyka pomieszczeń, stanowisko pracy, centrum sterowania
 streszczenie    pobierz (PDF 647 kB)

6. Czasy wyłączania magnetowydmuchowych wyłączników szybkich prądu stałego
Artur Rojek 
strony: 53-60
słowa kluczowe:  wyłącznik szybki, zwarcia, czas własny, czas łukowy
 streszczenie    pobierz (PDF 593 kB)

7. Wybrane zagadnienia wielokryterialnej optymalizacji ruchu kolejowego w aspekcie minimalizacji kosztów
Michał Urbaniak, Marianna Jacyna 
strony: 61-67
słowa kluczowe:  transport kolejowy, optymalizacja wielokryterialna, koszty transportu, energochłonność
 streszczenie    pobierz (PDF 271 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia