Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 153, 2011

1.  Automatyzacja opracowywania rozkładów jazdy pociągów 
Henryk Kur
strony: 7-21
 streszczenie    pobierz (PDF 280 kB)

2.  Tendencje rozwojowe systemów srk w ciągu ostatnich lat  
Andrzej Lewiński, Tomasz Perzyński, Andrzej Toruń
strony: 23-43
 streszczenie    pobierz (PDF 676 kB)

3.  Eksploatacyjne badania napędów zwrotnicowych
Jerzy Mikulski, Jakub Młyńczak
strony: 45-58
 streszczenie    pobierz (PDF 224 kB)

4.  Dostosowywanie kolei polskich do przewozu osób niepełnosprawnych oraz rola instytutu kolejnictwa w tym procesie 
Janusz Poliński
strony: 59-81
 streszczenie    pobierz (PDF 616 kB)

5.  Bezpieczeństwo pożarowe taboru szynowego w Polsce i Europie 
Jolanta Radziszewska-Wolińska
strony: 83-91
 streszczenie    pobierz (PDF 172 kB)

6.  Rozwój metod badawczych własności mechanicznych taboru w sześćdziesięcioletniej historii Instytutu Kolejnictwa
Henryk Sanecki, Zbigniew Cichocki, Sławomir Walczak, Paweł Urbańczyk, Zbigniew Jeleśniański, Andrzej Zbieć, Grzegorz Wysocki, Witold Groll
strony: 93-116
 streszczenie    pobierz (PDF 2 877 kB)

7.  Jakość usług teleinformatycznych w transporcie kolejowym 
Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago 
strony: 119-136
 streszczenie    pobierz (PDF 347 kB)

8.  Badania numeryczne mechanizmu obrotu nadwozia wagonu platformy kolejowej do przewozu samochodów ciężarowych 
Grzegorz Sławiński, Wiesław Krasoń, Tadeusz Niezgoda, Wiesław Barnat
strony: 137-146
 streszczenie    pobierz (PDF 1 235 kB)

9.  Badania rozjazdów kolejowych przeznaczonych do dużych prędkości, wykonywane przez Instytut Kolejnictwa
Grzegorz Stencel
strony: 147-158
 streszczenie    pobierz (PDF 1 598 kB)

10.  Ochrona zwierząt jako istotny element procesu inwestycyjnego podczas budowy i modernizacji linii kolejowych 
Marek Stolarski, Joanna Żyłkowska
strony: 159-175
 streszczenie    pobierz (PDF 1 586 kB)

11.  Rola badań doświadczalnych w projektowaniu wzmocnień podłoża modernizowanych dróg szynowych 
Andrzej Surowiecki, Wojciech Kozłowski
strony: 177-192
 streszczenie    pobierz (PDF 1 255 kB)

12.  Udział międzynarodowego związku kolei (UIC) w studiach badawczych na rzecz rozwoju kolejnictwa
Jerzy Wiśniewski
strony: 193-201
 streszczenie    pobierz (PDF 135 kB)

13.  Koleje dużych prędkości w europejskiej polityce transportowej 
Krystyna Wojewódzka-Król
strony: 203-215
 streszczenie    pobierz (PDF 452 kB)

14.  Analiza oferty przewozowej i badania marketingowe przy projekcie „Kierunkowy program rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce do roku 2040” 
Iwona Wróbel
strony: 217-235
 streszczenie    pobierz (PDF 1 843 kB)

15.  Modelowanie kabli w analizie zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
Zofia Wróbel
strony: 237-246
 streszczenie    pobierz (PDF 485 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia