Text Size

Problemy Kolejnictwa
ISSN 0552-2145 (wersja drukowana)
ISSN 2544-9451 (wersja on-line)

Copyright © Instytut Kolejnictwa 

 

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Zeszyt nr 162, 2014

Słowo wstępne redaktora Naczelnego
czytaj    pobierz (PDF 253 kB)

1.  Kształtowanie niezawodności nawierzchni w toku modernizacji linii kolejowych
Maria Bałuch, Henryk Bałuch
strony: 7-19
słowa kluczowe: niezawodność, nawierzchnia kolejowa, jakość robót
 streszczenie    pobierz (PDF 2 067 kB)

2. Проблемы качества электроснабжения промышленных потребителей от обмотки среднего напряжения тяговых подстанций переменного тока (Problemy jakości zasilania konsumentów przemysłowych z uzwojenia średniego napięcia podstacji trakcyjnych prądu przemiennego)
D.A. Bosyj
strony: 21-32
słowa kluczowe: podstacja trakcyjna, prąd zmienny, napięcie, asymetria, moc bierna, kompensacja
 streszczenie    pobierz (PDF 1 909 kB)

3. Zjawiska osuwiskowe na polskiej sieci kolejowej
Andrzej Dąbrowski, Krzysztof Ochociński, Eugeniusz Skrzyński
strony: 33-64
słowa kluczowe: koleje, budowle ziemne, podtorze, osuwiska
 streszczenie    pobierz (PDF 4 890 kB)

4.  Повышение эффективности функционирования тягового электроснабжения при применении возобновляемых источников электрической энергии (Zwiększenie wydajności zasilania elektrotrakcyjnego za pomocą odnawialnych źródeł energii elektrycznej) 
Û.P. Gončarov, V.G. Syčenko, D.A. Bosyj, M.S. Pastušenko, E.N. Kosarev
strony: 65-82
słowa kluczowe: energia elektryczna, transport zelektryfi kowany, system zasilania cen-tralnego, rozdział energii elektrycznej, oszczędność
 streszczenie    pobierz (PDF 1 131 kB)

5.  Ocena kształtu geometrycznego torów tramwajowych na podstawie pomiarów satelitarnych
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński, Cezary Specht
strony: 83-98
słowa kluczowe:  tor tramwajowy, pomiary satelitarne, ocena kształtu
 streszczenie    pobierz (PDF 756 kB)

6. Przeprawy przez cieśniny Bosfor i Beringa – brakujące ogniwa światowych korytarzy transportowych 
Alina Lipińska-Słota
strony: 99-109
słowa kluczowe:  tunele kolejowe, korytarze transportowe, globalizacja
 streszczenie    pobierz (PDF 903 kB)

7. Wybrane problemy niezawodności i bezpieczeństwa transmisji informacji w systemie GSM-R 
Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago
strony: 111-124
słowa kluczowe:  system GSM-R, transport kolejowy, transmisja, niezawodność, dostęp-ność, kultura bezpieczeństwa
 streszczenie    pobierz (PDF 310 kB)

  Pobierz
streszczenia
pobierz wszystkie streszczenia